IT.png tirare

INFINITO

Presente

 • tirare

Passato

 • avere tirato

GERUNDIO

Presente

 • tirando

Passato

 • avendo tirato

PARTICIPIO

Presente

 • tirante

Passato

 • tirato

INDICATIVO

presente

 • tiro
 • tiri
 • tira
 • tiriamo
 • tirate
 • tirano

imperfetto

 • tiravo
 • tiravi
 • tirava
 • tiravamo
 • tiravate
 • tiravano
 

passato remoto

 • tirai
 • tirasti
 • tirò
 • tirammo
 • tiraste
 • tirarono

futuro

 • tirerò
 • tirerai
 • tirerà
 • tireremo
 • tirerete
 • tireranno
 

passato prossimo

 • ho tirato
 • hai tirato
 • ha tirato
 • abbiamo tirato
 • avete tirato
 • hanno tirato

trapassato prossimo

 • avevo tirato
 • avevi tirato
 • aveva tirato
 • avevamo tirato
 • avevate tirato
 • avevano tirato
 

trapassato remoto

 • ebbi tirato
 • avesti tirato
 • ebbe tirato
 • avemmo tirato
 • aveste tirato
 • ebbero tirato

futuro anteriore

 • avrò tirato
 • avrai tirato
 • avrà tirato
 • avremo tirato
 • avrete tirato
 • avranno tirato

CONGIUNTIVO

presente

 • tiri
 • tiri
 • tiri
 • tiriamo
 • tiriate
 • tirino

imperfetto

 • tirassi
 • tirassi
 • tirasse
 • tirassimo
 • tiraste
 • tirassero
 

passato

 • abbia tirato
 • abbia tirato
 • abbia tirato
 • abbiamo tirato
 • abbiate tirato
 • abbiano tirato

trapassato

 • avessi tirato
 • avessi tirato
 • avesse tirato
 • avessimo tirato
 • aveste tirato
 • avessero tirato

CONDIZIONALE

presente

 • tirerei
 • tireresti
 • tirerebbe
 • tireremmo
 • tirereste
 • tirerebbero

passato

 • avrei tirato
 • avresti tirato
 • avrebbe tirato
 • avremmo tirato
 • avreste tirato
 • avrebbero tirato

IMPERATIVO

presente

 • tira
 • tiri
 • tiriamo
 • tirate
 • tirino
 • tirerai