EN.png run

SIMPLE PRESENT

Affirmative

 • I run
 • you run
 • she/he/it runs
 • we run
 • you run
 • they run

Negative

 • I do not run
 • you do not run
 • she/he/it does not run
 • we do not run
 • you do not run
 • they do not run
 

Interrogative

 • do I run ?
 • do you run ?
 • does she/he/it run ?
 • do we run ?
 • do you run ?
 • do they run ?

Negative - Interrogative

 • do I not run ?
 • do you not run ?
 • does she/he/it not run ?
 • do we not run ?
 • do you not run ?
 • do they not run ?

PRESENT CONTINUOUS

Affirmative

 • I am running
 • you are running
 • she/he/it is running
 • we are running
 • you are running
 • they are running

Negative

 • I am not running
 • you are not running
 • she/he/it is not running
 • we are not running
 • you are not running
 • they are not running
 

Interrogative

 • am I running ?
 • are you running ?
 • is she/he/it running ?
 • are we running ?
 • are you running ?
 • are they running ?

Negative - Interrogative

 • am I not running ?
 • are you not running ?
 • is she/he/it not running ?
 • are we not running ?
 • are you not running ?
 • are they not running ?

SIMPLE PAST

Affirmative

 • I ran
 • you ran
 • she/he/it ran
 • we ran
 • you ran
 • they ran

Negative

 • I did not run
 • you did not run
 • she/he/it did not run
 • we did not run
 • you did not run
 • they did not run
 

Interrogative

 • did I run ?
 • did you run ?
 • did she/he/it run ?
 • did we run ?
 • did you run ?
 • did they run ?

Negative - Interrogative

 • did I not run ?
 • did you not run ?
 • did she/he/it not run ?
 • did we not run ?
 • did you not run ?
 • did they not run ?

PRESENT PERFECT

Affirmative

 • I have run
 • you have run
 • she/he/it has run
 • we have run
 • you have run
 • they have run

Negative

 • I have not run
 • you have not run
 • she/he/it has not run
 • we have not run
 • you have not run
 • they have not run
 

Interrogative

 • have I run ?
 • have you run ?
 • has she/he/it run ?
 • have we run ?
 • have you run ?
 • have they run ?

Negative - Interrogative

 • have I not run ?
 • have you not run ?
 • has she/he/it not run ?
 • have we not run ?
 • have you not run ?
 • have they not run ?

PAST CONTINUOUS

Affirmative

 • I was running
 • you were running
 • she/he/it was running
 • we were running
 • you were running
 • they were running

Negative

 • I was not running
 • you were not running
 • she/he/it was not running
 • you were not running
 • you were not running
 • they were not running
 

Interrogative

 • was I running ?
 • were you running ?
 • was she/he/it running ?
 • were we running ?
 • were you running ?
 • were they running ?

Negative - Interrogative

 • was I not running ?
 • were you not running ?
 • was she/he/it not running ?
 • were we not running ?
 • were you not running ?
 • were they not running ?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I have been running
 • you have been running
 • she/he/it has been running
 • we have been running
 • you have been running
 • they have been running

Negative

 • I have not been running
 • you have not been running
 • she/he/it has not been running
 • we have not been running
 • you have not been running
 • they have not been running
 

Interrogative

 • have I been running ?
 • have you been running ?
 • has she/he/it been running ?
 • have we been running ?
 • have you been running ?
 • have they been running ?

Negative - Interrogative

 • have I not been running ?
 • have you not been running ?
 • has she/he/it not been running ?
 • have we not been running ?
 • have you not been running ?
 • have they not been running ?

PAST PERFECT

Affirmative

 • I had run
 • you had run
 • she/he/it had run
 • we had run
 • you had run
 • they had run

Negative

 • I had not run
 • you had not run
 • she/he/it had not run
 • we had not run
 • you had not run
 • they had not run
 

Interrogative

 • had I run ?
 • had you run ?
 • had she/he/it run ?
 • had we run ?
 • had you run ?
 • had they run ?

Negative - Interrogative

 • had I not run ?
 • had you not run ?
 • had she/he/it not run ?
 • had we not run ?
 • had you not run ?
 • had they not run ?

PAST PERFECT CONTINUOUS

Affirmative

 • I had been running
 • you had been running
 • she/he/it had been running
 • we had been running
 • you had been running
 • they had been running

Negative

 • I had not been running
 • you had not been running
 • she/he/it had not been running
 • we had not been running
 • you had not been running
 • they had not been running
 

Interrogative

 • had I been running ?
 • had you been running ?
 • had she/he/it been running ?
 • had we been running ?
 • had you been running ?
 • had they been running ?

Negative - Interrogative

 • had I not been running ?
 • had you not been running ?
 • had she/he/it not been running ?
 • had we not been running ?
 • had you not been running ?
 • had they not been running ?