SK.png raniť

NEURČITOK

 

 • raniť

PRECHODNÍK

 

 • raniac

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • raniaci
 • raniaca
 • raniace
 • raniaci
 • raniace
 • raniace

Minulé Činné

 • ranivší
 • ranivšia
 • ranivšie
 • ranivší
 • ranivšie
 • ranivšie
 

Minulé Trpné

 • ranený
 • ranená
 • ranené
 • ranení
 • ranené
 • ranené

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • raním
 • raníš
 • raní
 • raníme
 • raníte
 • rania

Budúci Čas

 • raním
 • raníš
 • raní
 • raníme
 • raníte
 • rania
 

Minulý Čas

 • ranil/a/o som
 • ranil/a/o si
 • ranil/a/o
 • ranili sme
 • ranili ste
 • ranili

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • ranil/a/o by som
 • ranil/a/o by si
 • ranil/a/o by
 • ranili by sme
 • ranili by ste
 • ranili by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som ranil/a/o
 • bol/a/o by si ranil/a/o
 • bol/a/o by ranil/a/o
 • boli by sme ranili
 • boli by ste ranili
 • boli by ranili

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • raň!
 • nech raní!
 • raňme!
 • raňte!
 • nech rania!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • ranenie