FI.png panna

INFINITIIVI

preesens

 • panna

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • pannen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • paneva

2. partsiippi

 • pannut/panneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • panen
 • panet
 • panee
 • panemme
 • panette
 • panevat

preesens kielto

 • en pane
 • et pane
 • ei pane
 • emme pane
 • ette pane
 • eivät pane
 

imperfekti myöntö

 • panin
 • panit
 • pani
 • panimme
 • panitte
 • panivat

imperfekti kielto

 • en pannut
 • et pannut
 • ei pannut
 • emme panneet
 • ette panneet
 • eivät panneet
 

perfekti myöntö

 • olen pannut
 • olet pannut
 • on pannut
 • olemme panneet
 • olette panneet
 • ovat panneet

perfekti kielto

 • en ole pannut
 • et ole pannut
 • ei ole pannut
 • emme ole panneet
 • ette ole panneet
 • eivät ole panneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin pannut
 • olit pannut
 • oli pannut
 • olimme panneet
 • olitte panneet
 • olivat panneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut pannut
 • et ollut pannut
 • ei ollut pannut
 • emme olleet panneet
 • ette olleet panneet
 • eivät olleet panneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • panisin
 • panisit
 • panisi
 • panisimme
 • panisitte
 • panisivat

preesens kielto

 • en panisi
 • et panisi
 • ei panisi
 • emme panisi
 • ette panisi
 • eivät panisi
 

perfekti myöntö

 • olisin pannut
 • olisit pannut
 • olisi pannut
 • olisimme panneet
 • olisitte panneet
 • olisivat panneet

perfekti kielto

 • en olisi pannut
 • et olisi pannut
 • ei olisi pannut
 • emme olisi panneet
 • ette olisi panneet
 • eivät olisi panneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • pane
 • pankoon
 • pankaamme
 • pankaa
 • pankoot

preesens kielto

 • älä pane
 • älköön panko
 • älkäämme panko
 • älkää panko
 • älkööt panko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • pannen
 • pannet
 • pannee
 • pannemme
 • pannette
 • pannevat

preesens kielto

 • en panne
 • et panne
 • ei panne
 • emme panne
 • ette panne
 • eivät panne
 

perfekti myöntö

 • lienen pannut
 • lienet pannut
 • lienee pannut
 • lienemme panneet
 • lienette panneet
 • lienevät panneet

perfekti kielto

 • en liene pannut
 • et liene pannut
 • ei liene pannut
 • emme liene panneet
 • ette liene panneet
 • eivät liene panneet