FI.png kostaa

INFINITIIVI

preesens

 • kostaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • kostaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • kostava

2. partsiippi

 • kostanut/kostaneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • kostan
 • kostat
 • kostaa
 • kostamme
 • kostatte
 • kostavat

preesens kielto

 • en kosta
 • et kosta
 • ei kosta
 • emme kosta
 • ette kosta
 • eivät kosta
 

imperfekti myöntö

 • kostin
 • kostit
 • kosti
 • kostimme
 • kostitte
 • kostivat

imperfekti kielto

 • en kostanut
 • et kostanut
 • ei kostanut
 • emme kostaneet
 • ette kostaneet
 • eivät kostaneet
 

perfekti myöntö

 • olen kostanut
 • olet kostanut
 • on kostanut
 • olemme kostaneet
 • olette kostaneet
 • ovat kostaneet

perfekti kielto

 • en ole kostanut
 • et ole kostanut
 • ei ole kostanut
 • emme ole kostaneet
 • ette ole kostaneet
 • eivät ole kostaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin kostanut
 • olit kostanut
 • oli kostanut
 • olimme kostaneet
 • olitte kostaneet
 • olivat kostaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut kostanut
 • et ollut kostanut
 • ei ollut kostanut
 • emme olleet kostaneet
 • ette olleet kostaneet
 • eivät olleet kostaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • kostaisin
 • kostaisit
 • kostaisi
 • kostaisimme
 • kostaisitte
 • kostaisivat

preesens kielto

 • en kostaisi
 • et kostaisi
 • ei kostaisi
 • emme kostaisi
 • ette kostaisi
 • eivät kostaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin kostanut
 • olisit kostanut
 • olisi kostanut
 • olisimme kostaneet
 • olisitte kostaneet
 • olisivat kostaneet

perfekti kielto

 • en olisi kostanut
 • et olisi kostanut
 • ei olisi kostanut
 • emme olisi kostaneet
 • ette olisi kostaneet
 • eivät olisi kostaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • kosta
 • kostakoon
 • kostakaamme
 • kostakaa
 • kostakoot

preesens kielto

 • älä kosta
 • älköön kostako
 • älkäämme kostako
 • älkää kostako
 • älkööt kostako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • kostanen
 • kostanet
 • kostanee
 • kostanemme
 • kostanette
 • kostanevat

preesens kielto

 • en kostane
 • et kostane
 • ei kostane
 • emme kostane
 • ette kostane
 • eivät kostane
 

perfekti myöntö

 • lienen kostanut
 • lienet kostanut
 • lienee kostanut
 • lienemme kostaneet
 • lienette kostaneet
 • lienevät kostaneet

perfekti kielto

 • en liene kostanut
 • et liene kostanut
 • ei liene kostanut
 • emme liene kostaneet
 • ette liene kostaneet
 • eivät liene kostaneet