SV.png klyva

INFINITIV

 

 • klyva

INDICATIV

Presens

 • jag klyver
 • du klyver
 • han klyver
 • vi klyver
 • ni klyver
 • de klyver

Preteritum

 • jag klöv
 • du klöv
 • han klöv
 • vi klöv
 • ni klöv
 • de klöv
 

Futurum

 • jag ska klyva
 • du ska klyva
 • han ska klyva
 • vi ska klyva
 • ni ska klyva
 • de ska klyva

Konditionalis

 • jag skulle klyva
 • du skulle klyva
 • han skulle klyva
 • vi skulle klyva
 • ni skulle klyva
 • de skulle klyva
 

Perfekt

 • jag har kluvit
 • du har kluvit
 • han har kluvit
 • vi har kluvit
 • ni har kluvit
 • de har kluvit

Pluskvamperfekt

 • jag hade kluvit
 • du hade kluvit
 • han hade kluvit
 • vi hade kluvit
 • ni hade kluvit
 • de hade kluvit
 

Futurum Exaktum

 • jag kommer at ha kluvit
 • du kommer at ha kluvit
 • han kommer at ha kluvit
 • vi kommer at ha kluvit
 • ni kommer at ha kluvit
 • de kommer at ha kluvit

Konditionalis 2

 • jag skulle ha kluvit
 • du skulle ha kluvit
 • han skulle ha kluvit
 • vi skulle ha kluvit
 • ni skulle ha kluvit
 • de skulle ha kluvit