FI.png kirota

INFINITIIVI

preesens

 • kirota

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • kiroten

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • kiroava

2. partsiippi

 • kironnut/kironneet

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • kiroan
 • kiroat
 • kiroaa
 • kiroamme
 • kiroatte
 • kiroavat

preesens kielto

 • en kiroa
 • et kiroa
 • ei kiroa
 • emme kiroa
 • ette kiroa
 • eivät kiroa
 

imperfekti myöntö

 • kirosin
 • kirosit
 • kirosi
 • kirosimme
 • kirositte
 • kirosivat

imperfekti kielto

 • en kironnut
 • et kironnut
 • ei kironnut
 • emme kironneet
 • ette kironneet
 • eivät kironneet
 

perfekti myöntö

 • olen kironnut
 • olet kironnut
 • on kironnut
 • olemme kironneet
 • olette kironneet
 • ovat kironneet

perfekti kielto

 • en ole kironnut
 • et ole kironnut
 • ei ole kironnut
 • emme ole kironneet
 • ette ole kironneet
 • eivät ole kironneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin kironnut
 • olit kironnut
 • oli kironnut
 • olimme kironneet
 • olitte kironneet
 • olivat kironneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut kironnut
 • et ollut kironnut
 • ei ollut kironnut
 • emme olleet kironneet
 • ette olleet kironneet
 • eivät olleet kironneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • kiroaisin
 • kiroaisit
 • kiroaisi
 • kiroaisimme
 • kiroaisitte
 • kiroaisivat

preesens kielto

 • en kiroaisi
 • et kiroaisi
 • ei kiroaisi
 • emme kiroaisi
 • ette kiroaisi
 • eivät kiroaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin kironnut
 • olisit kironnut
 • olisi kironnut
 • olisimme kironneet
 • olisitte kironneet
 • olisivat kironneet

perfekti kielto

 • en olisi kironnut
 • et olisi kironnut
 • ei olisi kironnut
 • emme olisi kironneet
 • ette olisi kironneet
 • eivät olisi kironneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • kiroa
 • kirotkoon
 • kirotkaamme
 • kirotkaa
 • kirotkoot

preesens kielto

 • älä kiroa
 • älköön kirotko
 • älkäämme kirotko
 • älkää kirotko
 • älkööt kirotko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • kironnen
 • kironnet
 • kironnee
 • kironnemme
 • kironnette
 • kironnevat

preesens kielto

 • en kironne
 • et kironne
 • ei kironne
 • emme kironne
 • ette kironne
 • eivät kironne
 

perfekti myöntö

 • lienen kironnut
 • lienet kironnut
 • lienee kironnut
 • lienemme kironneet
 • lienette kironneet
 • lienevät kironneet

perfekti kielto

 • en liene kironnut
 • et liene kironnut
 • ei liene kironnut
 • emme liene kironneet
 • ette liene kironneet
 • eivät liene kironneet