TR.png kapamak

MASTAR

mastar

 • kapamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • kapıyorum
 • kapıyorsun
 • kapıyor
 • kapıyoruz
 • kapıyorsunuz
 • kapıyorlar

geniş zaman

 • kaparım
 • kaparsın
 • kapar
 • kaparız
 • kaparsınız
 • kaparlar
 

dili geçmiş zaman

 • kapadım
 • kapadın
 • kapadı
 • kapadık
 • kapadınız
 • kapadılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • kapıyormuşum
 • kapıyormuşsun
 • kapıyormuş
 • kapıyormuşuz
 • kapıyormuşsunuz
 • kapıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • kaparmışım
 • kaparmışsın
 • kaparmış
 • kaparmışız
 • kaparmışsınız
 • kaparmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • kapıyordum
 • kapıyordun
 • kapıyordu
 • kapıyorduk
 • kapıyordunuz
 • kapıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • kapamıştım
 • kapamıştın
 • kapamıştı
 • kapamıştık
 • kapamıştınız
 • kapamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • kapamışmışım
 • kapamışmışsın
 • kapamışmış
 • kapamışmışız
 • kapamışmışınız
 • kapamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • kapamış olacağım
 • kapamış olacaksın
 • kapamış olacak
 • kapamış olacağız
 • kapamış olacaksınız
 • kapamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • kapasaydım
 • kapasaydın
 • kapasaydı
 • kapasaydık
 • kapasaydınız
 • kapasaydılar
 

şartın rivayeti

 • kapasaymışım
 • kapasaymışsın
 • kapasaymış
 • kapasaymışız
 • kapasaymışsınız
 • kapasaymışlar

gelecek zaman

 • kapayacağım
 • kapayacaksın
 • kapayacak
 • kapayacağız
 • kapayacaksınız
 • kapayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • kapayacaktım
 • kapayacaktın
 • kapayacaktı
 • kapayacaktık
 • kapayacaktınız
 • kapayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • kapayacakmışım
 • kapayacakmışsın
 • kapayacakmış
 • kapayacakmışız
 • kapayacakmışsınız
 • kapayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • kapayacaksam
 • kapayacaksan
 • kapayacaksa
 • kapayacaksak
 • kapayacaksanız
 • kapayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • kapamalıyım
 • kapamalısın
 • kapamalı(dır)
 • kapamalıyız
 • kapamalısınız
 • kapamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • kapamalıydım
 • kapamalıydın
 • kapamalıydı
 • kapamalıydık
 • kapamalıydınız
 • kapamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • kapamalıymışım
 • kapamalıymışsın
 • kapamalıymış
 • kapamalıymışız
 • kapamalıymışsınız
 • kapamalıymışlar

EMIR

emir

 • kapa
 • kapasın
 • kapayalım
 • kapayın(z)
 • kapasınlar

ŞART

şart

 • kapasam
 • kapasan
 • kapasa
 • kapasak
 • kapasanız
 • kapasalar

şimdiki zamanın şartı

 • kapıyorsam
 • kapıyorsan
 • kapıyorsa
 • kapıyorsak
 • kapıyorsanız
 • kapıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • kaparsam
 • kaparsan
 • kaparsa
 • kaparsak
 • kaparsanız
 • kaparsalar

dili geçmişin şartı

 • kapadıysam
 • kapadıysan
 • kapadıysa
 • kapadıysak
 • kapadıysanız
 • kapadıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • kapamışsam
 • kapamışsan
 • kapamışsa
 • kapamışsak
 • kapamışsanız
 • kapamışsalar

DILEK

dilek

 • kapayayım
 • kapayasın
 • kapaya
 • kapayalım
 • kapayasınız
 • kapayalar

dileğin hikayesi

 • kapayaydım
 • kapayaydın
 • kapayaydı
 • kapayaydık
 • kapayaydınız
 • kapayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • kapayaymışım
 • kapayaymışsın
 • kapayaymış
 • kapayaydılar
 • kapayaymışsınız
 • kapayaymışlar