SQ.png jap

INFINITO

 

 • jap

PARTICIPIO

 

 • dhënë

INDICATIVO

presente

 • jap
 • jep
 • jep
 • japim
 • jepni
 • japin

imperfetto

 • jepja
 • jepje
 • jepte
 • jepnim
 • jepnit
 • jepnin
 

passato remoto

 • dhashë
 • dhe
 • dha
 • dhamë
 • dhatë
 • dhanë

CONGIUNTIVO

 

 • të jap
 • të japësh
 • të japë
 • të japim
 • të jepni
 • japin

OTTATIVO

 

 • dhënça
 • dhënç
 • dhëntë
 • dhënçim
 • dhënçi
 • dhënçin

IMPERATIVO

 

 • jep
 • jepni

AMMIRATIVO

 

 • dhënkam
 • dhënke
 • dhënka
 • dhënkemi
 • dhënkeni
 • dhënkan