TR.png hesaplamak

MASTAR

mastar

 • hesaplamak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • hesaplıyorum
 • hesaplıyorsun
 • hesaplıyor
 • hesaplıyoruz
 • hesaplıyorsunuz
 • hesaplıyorlar

geniş zaman

 • hesaplarım
 • hesaplarsın
 • hesaplar
 • hesaplarız
 • hesaplarsınız
 • hesaplarlar
 

dili geçmiş zaman

 • hesapladım
 • hesapladın
 • hesapladı
 • hesapladık
 • hesapladınız
 • hesapladılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • hesaplıyormuşum
 • hesaplıyormuşsun
 • hesaplıyormuş
 • hesaplıyormuşuz
 • hesaplıyormuşsunuz
 • hesaplıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • hesaplarmışım
 • hesaplarmışsın
 • hesaplarmış
 • hesaplarmışız
 • hesaplarmışsınız
 • hesaplarmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • hesaplıyordum
 • hesaplıyordun
 • hesaplıyordu
 • hesaplıyorduk
 • hesaplıyordunuz
 • hesaplıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • hesaplamıştım
 • hesaplamıştın
 • hesaplamıştı
 • hesaplamıştık
 • hesaplamıştınız
 • hesaplamıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • hesaplamışmışım
 • hesaplamışmışsın
 • hesaplamışmış
 • hesaplamışmışız
 • hesaplamışmışınız
 • hesaplamışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • hesaplamış olacağım
 • hesaplamış olacaksın
 • hesaplamış olacak
 • hesaplamış olacağız
 • hesaplamış olacaksınız
 • hesaplamış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • hesaplasaydım
 • hesaplasaydın
 • hesaplasaydı
 • hesaplasaydık
 • hesaplasaydınız
 • hesaplasaydılar
 

şartın rivayeti

 • hesaplasaymışım
 • hesaplasaymışsın
 • hesaplasaymış
 • hesaplasaymışız
 • hesaplasaymışsınız
 • hesaplasaymışlar

gelecek zaman

 • hesaplayacağım
 • hesaplayacaksın
 • hesaplayacak
 • hesaplayacağız
 • hesaplayacaksınız
 • hesaplayacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • hesaplayacaktım
 • hesaplayacaktın
 • hesaplayacaktı
 • hesaplayacaktık
 • hesaplayacaktınız
 • hesaplayacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • hesaplayacakmışım
 • hesaplayacakmışsın
 • hesaplayacakmış
 • hesaplayacakmışız
 • hesaplayacakmışsınız
 • hesaplayacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • hesaplayacaksam
 • hesaplayacaksan
 • hesaplayacaksa
 • hesaplayacaksak
 • hesaplayacaksanız
 • hesaplayacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • hesaplamalıyım
 • hesaplamalısın
 • hesaplamalı(dır)
 • hesaplamalıyız
 • hesaplamalısınız
 • hesaplamalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • hesaplamalıydım
 • hesaplamalıydın
 • hesaplamalıydı
 • hesaplamalıydık
 • hesaplamalıydınız
 • hesaplamalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • hesaplamalıymışım
 • hesaplamalıymışsın
 • hesaplamalıymış
 • hesaplamalıymışız
 • hesaplamalıymışsınız
 • hesaplamalıymışlar

EMIR

emir

 • hesapla
 • hesaplasın
 • hesaplayalım
 • hesaplayın(z)
 • hesaplasınlar

ŞART

şart

 • hesaplasam
 • hesaplasan
 • hesaplasa
 • hesaplasak
 • hesaplasanız
 • hesaplasalar

şimdiki zamanın şartı

 • hesaplıyorsam
 • hesaplıyorsan
 • hesaplıyorsa
 • hesaplıyorsak
 • hesaplıyorsanız
 • hesaplıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • hesaplarsam
 • hesaplarsan
 • hesaplarsa
 • hesaplarsak
 • hesaplarsanız
 • hesaplarsalar

dili geçmişin şartı

 • hesapladıysam
 • hesapladıysan
 • hesapladıysa
 • hesapladıysak
 • hesapladıysanız
 • hesapladıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • hesaplamışsam
 • hesaplamışsan
 • hesaplamışsa
 • hesaplamışsak
 • hesaplamışsanız
 • hesaplamışsalar

DILEK

dilek

 • hesaplayayım
 • hesaplayasın
 • hesaplaya
 • hesaplayalım
 • hesaplayasınız
 • hesaplayalar

dileğin hikayesi

 • hesaplayaydım
 • hesaplayaydın
 • hesaplayaydı
 • hesaplayaydık
 • hesaplayaydınız
 • hesaplayaydılar
 

dileğin rivayeti

 • hesaplayaymışım
 • hesaplayaymışsın
 • hesaplayaymış
 • hesaplayaydılar
 • hesaplayaymışsınız
 • hesaplayaymışlar