TR.png hastalanmak

MASTAR

mastar

 • hastalanmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • hastalanıyorum
 • hastalanıyorsun
 • hastalanıyor
 • hastalanıyoruz
 • hastalanıyorsunuz
 • hastalanıyorlar

geniş zaman

 • hastalanırım
 • hastalanırsın
 • hastalanır
 • hastalanırız
 • hastalanırsınız
 • hastalanırlar
 

dili geçmiş zaman

 • hastalandım
 • hastalandın
 • hastalandı
 • hastalandık
 • hastalandınız
 • hastalandılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • hastalanıyormuşum
 • hastalanıyormuşsun
 • hastalanıyormuş
 • hastalanıyormuşuz
 • hastalanıyormuşsunuz
 • hastalanıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • hastalanırmışım
 • hastalanırmışsın
 • hastalanırmış
 • hastalanırmışız
 • hastalanırmışsınız
 • hastalanırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • hastalanıyordum
 • hastalanıyordun
 • hastalanıyordu
 • hastalanıyorduk
 • hastalanıyordunuz
 • hastalanıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • hastalanmıştım
 • hastalanmıştın
 • hastalanmıştı
 • hastalanmıştık
 • hastalanmıştınız
 • hastalanmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • hastalanmışmışım
 • hastalanmışmışsın
 • hastalanmışmış
 • hastalanmışmışız
 • hastalanmışmışınız
 • hastalanmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • hastalanmış olacağım
 • hastalanmış olacaksın
 • hastalanmış olacak
 • hastalanmış olacağız
 • hastalanmış olacaksınız
 • hastalanmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • hastalansaydım
 • hastalansaydın
 • hastalansaydı
 • hastalansaydık
 • hastalansaydınız
 • hastalansaydılar
 

şartın rivayeti

 • hastalansaymışım
 • hastalansaymışsın
 • hastalansaymış
 • hastalansaymışız
 • hastalansaymışsınız
 • hastalansaymışlar

gelecek zaman

 • hastalanacağım
 • hastalanacaksın
 • hastalanacak
 • hastalanacağız
 • hastalanacaksınız
 • hastalanacaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • hastalanacaktım
 • hastalanacaktın
 • hastalanacaktı
 • hastalanacaktık
 • hastalanacaktınız
 • hastalanacaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • hastalanacakmışım
 • hastalanacakmışsın
 • hastalanacakmış
 • hastalanacakmışız
 • hastalanacakmışsınız
 • hastalanacakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • hastalanacaksam
 • hastalanacaksan
 • hastalanacaksa
 • hastalanacaksak
 • hastalanacaksanız
 • hastalanacaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • hastalanmalıyım
 • hastalanmalısın
 • hastalanmalı(dır)
 • hastalanmalıyız
 • hastalanmalısınız
 • hastalanmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • hastalanmalıydım
 • hastalanmalıydın
 • hastalanmalıydı
 • hastalanmalıydık
 • hastalanmalıydınız
 • hastalanmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • hastalanmalıymışım
 • hastalanmalıymışsın
 • hastalanmalıymış
 • hastalanmalıymışız
 • hastalanmalıymışsınız
 • hastalanmalıymışlar

EMIR

emir

 • hastalan
 • hastalansın
 • hastalanalım
 • hastalanın(z)
 • hastalansınlar

ŞART

şart

 • hastalansam
 • hastalansan
 • hastalansa
 • hastalansak
 • hastalansanız
 • hastalansalar

şimdiki zamanın şartı

 • hastalanıyorsam
 • hastalanıyorsan
 • hastalanıyorsa
 • hastalanıyorsak
 • hastalanıyorsanız
 • hastalanıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • hastalanırsam
 • hastalanırsan
 • hastalanırsa
 • hastalanırsak
 • hastalanırsanız
 • hastalanırsalar

dili geçmişin şartı

 • hastalandıysam
 • hastalandıysan
 • hastalandıysa
 • hastalandıysak
 • hastalandıysanız
 • hastalandıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • hastalanmışsam
 • hastalanmışsan
 • hastalanmışsa
 • hastalanmışsak
 • hastalanmışsanız
 • hastalanmışsalar

DILEK

dilek

 • hastalanayım
 • hastalanasın
 • hastalana
 • hastalanalım
 • hastalanasınız
 • hastalanalar

dileğin hikayesi

 • hastalanaydım
 • hastalanaydın
 • hastalanaydı
 • hastalanaydık
 • hastalanaydınız
 • hastalanaydılar
 

dileğin rivayeti

 • hastalanaymışım
 • hastalanaymışsın
 • hastalanaymış
 • hastalanaydılar
 • hastalanaymışsınız
 • hastalanaymışlar