IT.png girare

INFINITO

Presente

 • girare

Passato

 • avere girato

GERUNDIO

Presente

 • girando

Passato

 • avendo girato

PARTICIPIO

Presente

 • girante

Passato

 • girato

INDICATIVO

presente

 • giro
 • giri
 • gira
 • giriamo
 • girate
 • girano

imperfetto

 • giravo
 • giravi
 • girava
 • giravamo
 • giravate
 • giravano
 

passato remoto

 • girai
 • girasti
 • girò
 • girammo
 • giraste
 • girarono

futuro

 • girerò
 • girerai
 • girerà
 • gireremo
 • girerete
 • gireranno
 

passato prossimo

 • ho girato
 • hai girato
 • ha girato
 • abbiamo girato
 • avete girato
 • hanno girato

trapassato prossimo

 • avevo girato
 • avevi girato
 • aveva girato
 • avevamo girato
 • avevate girato
 • avevano girato
 

trapassato remoto

 • ebbi girato
 • avesti girato
 • ebbe girato
 • avemmo girato
 • aveste girato
 • ebbero girato

futuro anteriore

 • avrò girato
 • avrai girato
 • avrà girato
 • avremo girato
 • avrete girato
 • avranno girato

CONGIUNTIVO

presente

 • giri
 • giri
 • giri
 • giriamo
 • giriate
 • girino

imperfetto

 • girassi
 • girassi
 • girasse
 • girassimo
 • giraste
 • girassero
 

passato

 • abbia girato
 • abbia girato
 • abbia girato
 • abbiamo girato
 • abbiate girato
 • abbiano girato

trapassato

 • avessi girato
 • avessi girato
 • avesse girato
 • avessimo girato
 • aveste girato
 • avessero girato

CONDIZIONALE

presente

 • girerei
 • gireresti
 • girerebbe
 • gireremmo
 • girereste
 • girerebbero

passato

 • avrei girato
 • avresti girato
 • avrebbe girato
 • avremmo girato
 • avreste girato
 • avrebbero girato

IMPERATIVO

presente

 • gira
 • giri
 • giriamo
 • girate
 • girino
 • girerai