TR.png ezmek

MASTAR

mastar

 • ezmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • eziyorum
 • eziyorsun
 • eziyor
 • eziyoruz
 • eziyorsunuz
 • eziyorlar

geniş zaman

 • ezerim
 • ezersin
 • ezer
 • ezeriz
 • ezersiniz
 • ezerler
 

dili geçmiş zaman

 • ezdim
 • ezdin
 • ezdi
 • ezdik
 • ezdiniz
 • ezdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • eziyormuşum
 • eziyormuşsun
 • eziyormuş
 • eziyormuşuz
 • eziyormuşsunuz
 • eziyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ezermişim
 • ezermişsin
 • ezermiş
 • ezermişiz
 • ezermişsiniz
 • ezermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • eziyordum
 • eziyordun
 • eziyordu
 • eziyorduk
 • eziyordunuz
 • eziyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ezmiştim
 • ezmiştin
 • ezmişti
 • ezmiştik
 • ezmiştiniz
 • ezmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ezmişmişim
 • ezmişmişsin
 • ezmişmiş
 • ezmişmişiz
 • ezmişmişiniz
 • ezmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ezmiş olacağım
 • ezmiş olacaksın
 • ezmiş olacak
 • ezmiş olacağız
 • ezmiş olacaksınız
 • ezmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ezseydim
 • ezseydin
 • ezseydi
 • ezseydik
 • ezseydiniz
 • ezseydiler
 

şartın rivayeti

 • ezseymişim
 • ezseymişsin
 • ezseymiş
 • ezseymişiz
 • ezseymişsiniz
 • ezseymişler

gelecek zaman

 • ezeceğim
 • ezeceksin
 • ezecek
 • ezeceğiz
 • ezeceksiniz
 • ezecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ezecektim
 • ezecektin
 • ezecekti
 • ezecektik
 • ezecektiniz
 • ezecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • ezecekmişim
 • ezecekmişsin
 • ezecekmiş
 • ezecekmişiz
 • ezecekmişsiniz
 • ezecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ezeceksem
 • ezeceksen
 • ezecekse
 • ezeceksek
 • ezecekseniz
 • ezecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ezmeliyim
 • ezmelisin
 • ezmeli(dir)
 • ezmeliyiz
 • ezmeliisiniz
 • ezmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ezmeliydim
 • ezmeliydin
 • ezmeliydi
 • ezmeliydik
 • ezmeliydiniz
 • ezmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ezmeliymişim
 • ezmeliymişsin
 • ezmeliymiş
 • ezmeliymişiz
 • ezmeliymişsiniz
 • ezmeliymişler

EMIR

emir

 • ez
 • ezsin
 • ezelim
 • ezin(iz)
 • ezsinler

ŞART

şart

 • ezsem
 • ezsen
 • ezse
 • ezsek
 • ezseniz
 • ezseler

şimdiki zamanın şartı

 • eziyorsam
 • eziyorsan
 • eziyorsa
 • eziyorsak
 • eziyorsanız
 • eziyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ezersem
 • ezersen
 • ezerse
 • ezersek
 • ezerseniz
 • ezerseler

dili geçmişin şartı

 • ezdiysem
 • ezdiysen
 • ezdiyse
 • ezdiysek
 • ezdiyseniz
 • ezdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ezmişsem
 • ezmişsen
 • ezmişse
 • ezmişsek
 • ezmişseniz
 • ezmişseler

DILEK

dilek

 • ezeyim
 • ezesin
 • eze
 • ezelim
 • ezesiniz
 • ezeler

dileğin hikayesi

 • ezeydim
 • ezeydin
 • ezeydi
 • ezeydik
 • ezeydiniz
 • ezeydiler
 

dileğin rivayeti

 • ezeymişim
 • ezeymişsin
 • ezeymiş
 • ezeydiler
 • ezeymişsiniz
 • ezeymişler