SK.png darovať

NEURČITOK

 

 • darovať

PRECHODNÍK

 

 • darovc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • darujúci
 • darujúca
 • darujúce
 • darujúci
 • darujúce
 • darujúce

Minulé Činné

 • darovavší
 • darovavšia
 • darovavšie
 • darovavší
 • darovavšie
 • darovavšie
 

Minulé Trpné

 • darovaný
 • darovaná
 • darované
 • darovaní
 • darované
 • darované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • darujem
 • daruješ
 • daruje
 • darujeme
 • darujete
 • darujú

Budúci Čas

 • darujem
 • daruješ
 • daroje
 • darujeme
 • darujete
 • darujú
 

Minulý Čas

 • daroval/a/o som
 • daroval/a/o si
 • daroval/a/o
 • darovali sme
 • darovali ste
 • darovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • daroval/a/o by som
 • daroval/a/o by si
 • daroval/a/o by
 • darovali by sme
 • darovali by ste
 • darovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som daroval/a/o
 • bol/a/o by si daroval/a/o
 • bol/a/o by daroval/a/o
 • boli by sme darovali
 • boli by ste darovali
 • boli by darovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • daruj!
 • nech daruje!
 • darujme!
 • darujte!
 • nech darujú!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • darovanie