SK.png cestovať

NEURČITOK

 

 • cestovať

PRECHODNÍK

 

 • cestujúc

PRÍČASTIE

Prítomné Činné

 • cestujúci
 • cestujúca
 • cestujúce
 • cestujúci
 • cestujúce
 • cestujúce

Minulé Činné

 • cestovavší
 • cestovavšia
 • cestovavšie
 • cestovavší
 • cestovavšie
 • cestovavšie
 

Minulé Trpné

 • cestovaný
 • cestovaná
 • cestované
 • cestovaní
 • cestované
 • cestované

OZNAMOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cestujem
 • cestuješ
 • cestuje
 • cestujeme
 • cestujete
 • cestujú

Budúci Čas

 • budem cestovať
 • budeš cestovať
 • bude cestovať
 • budeme cestovať
 • budete cestovať
 • budú cestovať
 

Minulý Čas

 • cestoval/a/o som
 • cestoval/a/o si
 • cestoval/a/o
 • cestovali sme
 • cestovali ste
 • cestovali

PODMIEŇOVACÍ SPÔSOB

Prítomný Čas

 • cestoval/a/o by som
 • cestoval/a/o by si
 • cestoval/a/o by
 • cestovali by sme
 • cestovali by ste
 • cestovali by

Minulý Časo

 • bol/a/o by som cestoval/a/o
 • bol/a/o by si cestoval/a/o
 • bol/a/o by cestoval/a/o
 • boli by sme cestovali
 • boli by ste cestovali
 • boli by cestovali

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB

 

 • cestuj!
 • nech cestuje!
 • cestujme!
 • cestujte!
 • nech cestuje!

SLOVEZNÉ PODSTATNÉ MENO

 

 • cestovanie