IT.png rincrudire

INFINITO

Presente

 • rincrudire

Passato

 • avere rincrudito

GERUNDIO

Presente

 • rincrudendo

Passato

 • avendo rincrudito

PARTICIPIO

Presente

 • rincrudente

Passato

 • rincrudito

INDICATIVO

presente

 • rincrudisco
 • rincrudisci
 • rincrudisce
 • rincrudiamo
 • rincrudite
 • rincrudiscono

imperfetto

 • rincrudivo
 • rincrudivi
 • rincrudiva
 • rincrudivamo
 • rincrudivate
 • rincrudivano
 

passato remoto

 • rincrudii
 • rincrudisti
 • rincrudì
 • rincrudimmo
 • rincrudiste
 • rincrudirono

futuro

 • rincrudirò
 • rincrudirai
 • rincrudirà
 • rincrudiremo
 • rincrudirete
 • rincrudiranno
 

passato prossimo

 • ho rincrudito
 • hai rincrudito
 • ha rincrudito
 • abbiamo rincrudito
 • avete rincrudito
 • hanno rincrudito

trapassato prossimo

 • avevo rincrudito
 • avevi rincrudito
 • aveva rincrudito
 • avevamo rincrudito
 • avevate rincrudito
 • avevano rincrudito
 

trapassato remoto

 • ebbi rincrudito
 • avesti rincrudito
 • ebbe rincrudito
 • avemmo rincrudito
 • aveste rincrudito
 • ebbero rincrudito

futuro anteriore

 • avrò rincrudito
 • avrai rincrudito
 • avrà rincrudito
 • avremo rincrudito
 • avrete rincrudito
 • avranno rincrudito

CONGIUNTIVO

presente

 • rincrudisca
 • rincrudisca
 • rincrudisca
 • rincrudiamo
 • rincrudiate
 • rincrudiscano

imperfetto

 • rincrudissi
 • rincrudissi
 • rincrudisse
 • rincrudissimo
 • rincrudiste
 • rincrudissero
 

passato

 • abbia rincrudito
 • abbia rincrudito
 • abbia rincrudito
 • abbiamo rincrudito
 • abbiate rincrudito
 • abbiano rincrudito

trapassato

 • avessi rincrudito
 • avessi rincrudito
 • avesse rincrudito
 • avessimo rincrudito
 • aveste rincrudito
 • avessero rincrudito

CONDIZIONALE

presente

 • rincrudirei
 • rincrudiresti
 • rincrudirebbe
 • rincrudiremmo
 • rincrudireste
 • rincrudirebbero

passato

 • avrei rincrudito
 • avresti rincrudito
 • avrebbe rincrudito
 • avremmo rincrudito
 • avreste rincrudito
 • avrebbero rincrudito

IMPERATIVO

presente

 • rincrudisci
 • rincrudisca
 • rincrudiamo
 • rincrudite
 • rincrudiscano
 • rincrudirai