IT.png basare

INFINITO

Presente

 • basare

Passato

 • avere basato

GERUNDIO

Presente

 • basando

Passato

 • avendo basato

PARTICIPIO

Presente

 • basante

Passato

 • basato

INDICATIVO

presente

 • baso
 • basi
 • basa
 • basiamo
 • basate
 • basano

imperfetto

 • basavo
 • basavi
 • basava
 • basavamo
 • basavate
 • basavano
 

passato remoto

 • basai
 • basasti
 • basò
 • basammo
 • basaste
 • basarono

futuro

 • baserò
 • baserai
 • baserà
 • baseremo
 • baserete
 • baseranno
 

passato prossimo

 • ho basato
 • hai basato
 • ha basato
 • abbiamo basato
 • avete basato
 • hanno basato

trapassato prossimo

 • avevo basato
 • avevi basato
 • aveva basato
 • avevamo basato
 • avevate basato
 • avevano basato
 

trapassato remoto

 • ebbi basato
 • avesti basato
 • ebbe basato
 • avemmo basato
 • aveste basato
 • ebbero basato

futuro anteriore

 • avrò basato
 • avrai basato
 • avrà basato
 • avremo basato
 • avrete basato
 • avranno basato

CONGIUNTIVO

presente

 • basi
 • basi
 • basi
 • basiamo
 • basiate
 • basino

imperfetto

 • basassi
 • basassi
 • basasse
 • basassimo
 • basaste
 • basassero
 

passato

 • abbia basato
 • abbia basato
 • abbia basato
 • abbiamo basato
 • abbiate basato
 • abbiano basato

trapassato

 • avessi basato
 • avessi basato
 • avesse basato
 • avessimo basato
 • aveste basato
 • avessero basato

CONDIZIONALE

presente

 • baserei
 • baseresti
 • baserebbe
 • baseremmo
 • basereste
 • baserebbero

passato

 • avrei basato
 • avresti basato
 • avrebbe basato
 • avremmo basato
 • avreste basato
 • avrebbero basato

IMPERATIVO

presente

 • basa
 • basi
 • basiamo
 • basate
 • basino
 • baserai