NL.png komen

INDICATIVE ACTIVE

Infinitive

 • komen

O.t.t. (Present)

 • kwam
 • kwam
 • kwam
 • kwam
 • kwamen
 • kwamen
 • kwamen
 

O.v.t. (Past)

 • zal komen
 • zult komen
 • zal komen
 • zult komen
 • zult komen
 • zullen komen
 • zullen komen

O.t.t.t. (Future)

 • was gekomen
 • was gekomen
 • was gekomen
 • was gekomen
 • waren gekomen
 • waren gekomen
 • waren gekomen
 

O.v.t.t. (Condicional)

 • ben gekomen
 • bent gekomen
 • is gekomen
 • bent gekomen
 • zijn gekomen
 • zijn gekomen
 • zijn gekomen

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • zal gekomen zijn
 • zult gekomen zijn
 • zal gekomen zijn
 • zult gekomen zijn
 • zult gekomen zijn
 • zullen gekomen zijn
 • zullen gekomen zijn
 

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • zou gekomen zijn
 • zou gekomen zijn
 • zou gekomen zijn
 • zou gekomen zijn
 • zouden gekomen zijn
 • zouden gekomen zijn
 • zouden gekomen zijn

LIJDENDE VORM (SYNOPSIS)

O.t.t. (Present)

 • *
 •  

O.v.t. (Past)

 • *
 •  
 

O.t.t.t. (Future)

 • *
 •  

O.v.t.t. (Condicional)

 • *
 •  
 

V.t.t. (Present Perfect)

 • *
 •  

V.v.t. (Past Perfect)

 • *
 •  
 

V.t.t.t. (Future Perfect)

 • *
 •  

v.v.t.t. (Conditional Perfect)

 • *
 •