PASSO DA QUI
FI.png tapahtua

INFINITIIVI

preesens

 • tapahtua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • tapahtuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • tapahtuva

2. partsiippi

 • tapahtuneet/tapahtunut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • tapahdun
 • tapahdut
 • tapahtuu
 • tapahdumme
 • tapahdutte
 • tapahtuvat

preesens kielto

 • en tapahdu
 • et tapahdu
 • ei tapahdu
 • emme tapahdu
 • ette tapahdu
 • eivät tapahdu
 

imperfekti myöntö

 • tapahduin
 • tapahduit
 • tapahtui
 • tapahduimme
 • tapahduitte
 • tapahtuivat

imperfekti kielto

 • en tapahtunut
 • et tapahtunut
 • ei tapahtunut
 • emme tapahtuneet
 • ette tapahtuneet
 • eivät tapahtuneet
 

perfekti myöntö

 • olen tapahtunut
 • olet tapahtunut
 • on tapahtunut
 • olemme tapahtuneet
 • olette tapahtuneet
 • ovat tapahtuneet

perfekti kielto

 • en ole tapahtunut
 • et ole tapahtunut
 • ei ole tapahtunut
 • emme ole tapahtuneet
 • ette ole tapahtuneet
 • eivät ole tapahtuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin tapahtunut
 • olit tapahtunut
 • oli tapahtunut
 • olimme tapahtuneet
 • olitte tapahtuneet
 • olivat tapahtuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut tapahtunut
 • et ollut tapahtunut
 • ei ollut tapahtunut
 • emme olleet tapahtuneet
 • ette olleet tapahtuneet
 • eivät olleet tapahtuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • tapahtuisin
 • tapahtuisit
 • tapahtuisi
 • tapahtuisimme
 • tapahtuisitte
 • tapahtunevat

preesens kielto

 • en tapahtuisi
 • et tapahtuisi
 • ei tapahtuisi
 • emme tapahtuisi
 • ette tapahtuisi
 • eivät tapahtuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin tapahtunut
 • olisit tapahtunut
 • olisi tapahtunut
 • olisimme tapahtuneet
 • olisitte tapahtuneet
 • olisivat tapahtuneet

perfekti kielto

 • en olisi tapahtunut
 • et olisi tapahtunut
 • ei olisi tapahtunut
 • emme olisi tapahtuneet
 • ette olisi tapahtuneet
 • eivät olisi tapahtuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • tapahdu
 • tapahtukoon
 • tapahtukaamme
 • tapahtukaa
 • tapahtukoot

preesens kielto

 • älä tapahdu
 • älköön tapahtuko
 • älkäämme tapahtuko
 • älkää tapahtuko
 • älkööt tapahtuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • tapahtunen
 • tapahtunet
 • tapahtunee
 • tapahtunemme
 • tapahtunette
 • tapahtunevat

preesens kielto

 • en tapahtune
 • et tapahtune
 • ei tapahtune
 • emme tapahtune
 • ette tapahtune
 • eivät tapahtune
 

perfekti myöntö

 • lienen tapahtunut
 • lienet tapahtunut
 • lienee tapahtunut
 • lienemme tapahtuneet
 • lienette tapahtuneet
 • lienevät tapahtuneet

perfekti kielto

 • en liene tapahtunut
 • et liene tapahtunut
 • ei liene tapahtunut
 • emme liene tapahtuneet
 • ette liene tapahtuneet
 • eivät liene tapahtuneet