PASSO DA QUI
FI.png hauduttaa

INFINITIIVI

preesens

 • hauduttaa

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • hauduttaen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • hauduttava

2. partsiippi

 • hauduttaneet/hauduttanut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • haudutan
 • haudutat
 • hauduttaa
 • haudutamme
 • haudutatte
 • hauduttavat

preesens kielto

 • en hauduta
 • et hauduta
 • ei hauduta
 • emme hauduta
 • ette hauduta
 • eivät hauduta
 

imperfekti myöntö

 • haudutin
 • haudutit
 • haudutti
 • haudutimme
 • haudutitte
 • hauduttivat

imperfekti kielto

 • en hauduttanut
 • et hauduttanut
 • ei hauduttanut
 • emme hauduttaneet
 • ette hauduttaneet
 • eivät hauduttaneet
 

perfekti myöntö

 • olen hauduttanut
 • olet hauduttanut
 • on hauduttanut
 • olemme hauduttaneet
 • olette hauduttaneet
 • ovat hauduttaneet

perfekti kielto

 • en ole hauduttanut
 • et ole hauduttanut
 • ei ole hauduttanut
 • emme ole hauduttaneet
 • ette ole hauduttaneet
 • eivät ole hauduttaneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin hauduttanut
 • olit hauduttanut
 • oli hauduttanut
 • olimme hauduttaneet
 • olitte hauduttaneet
 • olivat hauduttaneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut hauduttanut
 • et ollut hauduttanut
 • ei ollut hauduttanut
 • emme olleet hauduttaneet
 • ette olleet hauduttaneet
 • eivät olleet hauduttaneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • hauduttaisin
 • hauduttaisit
 • hauduttaisi
 • hauduttaisimme
 • hauduttaisitte
 • hauduttaisivat

preesens kielto

 • en hauduttaisi
 • et hauduttaisi
 • ei hauduttaisi
 • emme hauduttaisi
 • ette hauduttaisi
 • eivät hauduttaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin hauduttanut
 • olisit hauduttanut
 • olisi hauduttanut
 • olisimme hauduttaneet
 • olisitte hauduttaneet
 • olisivat hauduttaneet

perfekti kielto

 • en olisi hauduttanut
 • et olisi hauduttanut
 • ei olisi hauduttanut
 • emme olisi hauduttaneet
 • ette olisi hauduttaneet
 • eivät olisi hauduttaneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • hauduta
 • hauduttakoon
 • hauduttakaamme
 • hauduttakaa
 • hauduttakoot

preesens kielto

 • älä hauduta
 • älköön hauduttako
 • älkäämme hauduttako
 • älkää hauduttako
 • älkööt hauduttako

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • hauduttanen
 • hauduttanet
 • hauduttanee
 • hauduttanemme
 • hauduttanette
 • hauduttanevat

preesens kielto

 • en hauduttane
 • et hauduttane
 • ei hauduttane
 • emme hauduttane
 • ette hauduttane
 • eivät hauduttane
 

perfekti myöntö

 • lienen hauduttanut
 • lienet hauduttanut
 • lienee hauduttanut
 • lienemme hauduttaneet
 • lienette hauduttaneet
 • lienevät hauduttaneet

perfekti kielto

 • en liene hauduttanut
 • et liene hauduttanut
 • ei liene hauduttanut
 • emme liene hauduttaneet
 • ette liene hauduttaneet
 • eivät liene hauduttaneet