FI.png vaahdota

INFINITIIVI

preesens

 • vaahdota

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • vaahdoten

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • vaahdoava

2. partsiippi

 • vaahdonneet/vaahdonnut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • vaahtoan
 • vaahtoat
 • vaahtoaa
 • vaahtoamme
 • vaahtoatte
 • vaahtoavat

preesens kielto

 • en vaahtoa
 • et vaahtoa
 • ei vaahtoa
 • emme vaahtoa
 • ette vaahtoa
 • eivät vaahtoa
 

imperfekti myöntö

 • vaahtosin
 • vaahtosit
 • vaahtosi
 • vaahtosimme
 • vaahtositte
 • vaahtosivat

imperfekti kielto

 • en vaahdonnut
 • et vaahdonnut
 • ei vaahdonnut
 • emme vaahdonneet
 • ette vaahdonneet
 • eivät vaahdonneet
 

perfekti myöntö

 • olen vaahdonnut
 • olet vaahdonnut
 • on vaahdonnut
 • olemme vaahdonneet
 • olette vaahdonneet
 • ovat vaahdonneet

perfekti kielto

 • en ole vaahdonnut
 • et ole vaahdonnut
 • ei ole vaahdonnut
 • emme ole vaahdonneet
 • ette ole vaahdonneet
 • eivät ole vaahdonneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin vaahdonnut
 • olit vaahdonnut
 • oli vaahdonnut
 • olimme vaahdonneet
 • olitte vaahdonneet
 • olivat vaahdonnet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut vaahdonnut
 • et ollut vaahdonnut
 • ei ollut vaahdonnut
 • emme olleet vaahdonneet
 • ette olleet vaahdonneet
 • eivät olleet vaahdonneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • vaahtoaisin
 • vaahtoaisit
 • vaahtoaisi
 • vaahtoaisimme
 • vaahtoaisitte
 • vaahtoaisivat

preesens kielto

 • en vaahtoaisi
 • et vaahtoaisi
 • ei vaahtoaisi
 • emme vaahtoaisi
 • ette vaahtoaisi
 • eivät vaahtoaisi
 

perfekti myöntö

 • olisin vaahdonnut
 • olisit vaahdonnut
 • olisi vaahdonnut
 • olisimme vaahdonneet
 • olisitte vaahdonneet
 • olisivat vaahdonneet

perfekti kielto

 • en olisi vaahdonnut
 • et olisi vaahdonnut
 • ei olisi vaahdonnut
 • emme olisi vaahdonneet
 • ette olisi vaahdonneet
 • eivät olisi vaahdonneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • vaahtoa
 • vaahdotkoon
 • vaahdotkaamme
 • vaahdotkaa
 • vaahdotkoot

preesens kielto

 • älä vaahtoa
 • älköön vaahdotko
 • älkäämme vaahdotko
 • älkää vaahdotko
 • älkööt vaahdotko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • vaahdonnen
 • vaahdonnet
 • vaahdonnee
 • vaahdonnemme
 • vaahdonnette
 • vaahdonnevat

preesens kielto

 • en vaahdonne
 • et vaahdonne
 • ei vaahdonne
 • emme vaahdonne
 • ette vaahdonne
 • eivät vaahdonne
 

perfekti myöntö

 • lienen vaahdonnut
 • lienet vaahdonnut
 • lienee vaahdonnut
 • lienemme vaahdonneet
 • lienette vaahdonneet
 • lienevät vaahdonneet

perfekti kielto

 • en liene vaahdonnut
 • et liene vaahdonnut
 • ei liene vaahdonnut
 • emme liene vaahdonneet
 • ette liene vaahdonneet
 • eivät liene vaahdonneet