PASSO DA QUI
FI.png kovettua

INFINITIIVI

preesens

 • kovettua

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • kovettuen

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • kovettuva

2. partsiippi

 • kovettuneet/kovettunut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • kovetun
 • kovetut
 • kovettuu
 • kovetumme
 • kovetutte
 • kovettuvat

preesens kielto

 • en kovetu
 • et kovetu
 • ei kovetu
 • emme kovetu
 • ette kovetu
 • eivät kovetu
 

imperfekti myöntö

 • kovetuin
 • kovetuit
 • kovettui
 • kovetuimme
 • kovetuitte
 • kovettuivat

imperfekti kielto

 • en kovettunut
 • et kovettunut
 • ei kovettunut
 • emme kovettuneet
 • ette kovettuneet
 • eivät kovettuneet
 

perfekti myöntö

 • olen kovettunut
 • olet kovettunut
 • on kovettunut
 • olemme kovettuneet
 • olette kovettuneet
 • ovat kovettuneet

perfekti kielto

 • en ole kovettunut
 • et ole kovettunut
 • ei ole kovettunut
 • emme ole kovettuneet
 • ette ole kovettuneet
 • eivät ole kovettuneet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin kovettunut
 • olit kovettunut
 • oli kovettunut
 • olimme kovettuneet
 • olitte kovettuneet
 • olivat kovettuneet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut kovettunut
 • et ollut kovettunut
 • ei ollut kovettunut
 • emme olleet kovettuneet
 • ette olleet kovettuneet
 • eivät olleet kovettuneet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • kovettuisin
 • kovettuisit
 • kovettuisi
 • kovettuisimme
 • kovettuisitte
 • kovettuisivat

preesens kielto

 • en kovettuisi
 • et kovettuisi
 • ei kovettuisi
 • emme kovettuisi
 • ette kovettuisi
 • eivät kovettuisi
 

perfekti myöntö

 • olisin kovettunut
 • olisit kovettunut
 • olisi kovettunut
 • olisimme kovettuneet
 • olisitte kovettuneet
 • olisivat kovettuneet

perfekti kielto

 • en olisi kovettunut
 • et olisi kovettunut
 • ei olisi kovettunut
 • emme olisi kovettuneet
 • ette olisi kovettuneet
 • eivät olisi kovettuneet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • kovetu
 • kovettukoon
 • kovettukaamme
 • kovettukaa
 • kovettukoot

preesens kielto

 • älä kovetu
 • älköön kovettuko
 • älkäämme kovettuko
 • älkää kovettuko
 • älkööt kovettuko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • kovettunen
 • kovettunet
 • kovettunee
 • kovettunemme
 • kovettunette
 • kovettunevat

preesens kielto

 • en kovettune
 • et kovettune
 • ei kovettune
 • emme kovettune
 • ette kovettune
 • eivät kovettune
 

perfekti myöntö

 • lienen kovettunut
 • lienet kovettunut
 • lienee kovettunut
 • lienemme kovettuneet
 • lienette kovettuneet
 • lienevät kovettuneet

perfekti kielto

 • en liene kovettunut
 • et liene kovettunut
 • ei liene kovettunut
 • emme liene kovettuneet
 • ette liene kovettuneet
 • eivät liene kovettuneet