PASSO DA QUI
FI.png ankkuroida

INFINITIIVI

preesens

 • ankkuroida

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • ankkuroiden

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • ankkuroiva

2. partsiippi

 • ankkuroineet/ankkuroinut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • ankkuroin
 • ankkuroit
 • ankkuroi
 • ankkuroimme
 • ankkuroitte
 • ankkuroivat

preesens kielto

 • en ankkuroi
 • et ankkuroi
 • ei ankkuroi
 • emme ankkuroi
 • ette ankkuroi
 • eivät ankkuroi
 

imperfekti myöntö

 • ankkuroin
 • ankkuroit
 • ankkuroi
 • ankkuroimme
 • ankkuroitte
 • ankkuroivat

imperfekti kielto

 • en ankkuroinut
 • et ankkuroinut
 • ei ankkuroinut
 • emme ankkuroineet
 • ette ankkuroineet
 • eivät ankkuroineet
 

perfekti myöntö

 • olen ankkuroinut
 • olet ankkuroinut
 • on ankkuroinut
 • olemme ankkuroineet
 • olette ankkuroineet
 • ovat ankkuroineet

perfekti kielto

 • en ole ankkuroinut
 • et ole ankkuroinut
 • ei ole ankkuroinut
 • emme ole ankkuroineet
 • ette ole ankkuroineet
 • eivät ole ankkuroineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin ankkuroinut
 • olit ankkuroinut
 • oli ankkuroinut
 • olimme ankkuroineet
 • olitte ankkuroineet
 • olivat ankkuroineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut ankkuroinut
 • et ollut ankkuroinut
 • ei ollut ankkuroinut
 • emme olleet ankkuroineet
 • ette olleet ankkuroineet
 • eivät olleet ankkuroineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • ankkuroisin
 • ankkuroisit
 • ankkuroisi
 • ankkuroisimme
 • ankkuroisitte
 • ankkuroisivat

preesens kielto

 • en ankkuroisi
 • et ankkuroisi
 • ei ankkuroisi
 • emme ankkuroisi
 • ette ankkuroisi
 • eivät ankkuroisi
 

perfekti myöntö

 • olisin ankkuroinut
 • olisit ankkuroinut
 • olisi ankkuroinut
 • olisimme ankkuroineet
 • olisitte ankkuroineet
 • olisivat ankkuroineet

perfekti kielto

 • en olisi ankkuroinut
 • et olisi ankkuroinut
 • ei olisi ankkuroinut
 • emme olisi ankkuroineet
 • ette olisi ankkuroineet
 • eivät olisi ankkuroineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • ankkuroi
 • ankkuroikoon
 • ankkuroikaamme
 • ankkuroikaa
 • ankkuroikoot

preesens kielto

 • älä ankkuroi
 • älköön ankkuroiko
 • älkäämme ankkuroiko
 • älkää ankkuroiko
 • älkööt ankkuroiko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • ankkuroinen
 • ankkuroinet
 • ankkuroinee
 • ankkuroinemme
 • ankkuroinette
 • ankkuroinevat

preesens kielto

 • en ankkuroine
 • et ankkuroine
 • ei ankkuroine
 • emme ankkuroine
 • ette ankkuroine
 • eivät ankkuroine
 

perfekti myöntö

 • lienen ankkuroinut
 • lienet ankkuroinut
 • lienee ankkuroinut
 • lienemme ankkuroineet
 • lienette ankkuroineet
 • lienevät ankkuroineet

perfekti kielto

 • en liene ankkuroinut
 • et liene ankkuroinut
 • ei liene ankkuroinut
 • emme liene ankkuroineet
 • ette liene ankkuroineet
 • eivät liene ankkuroineet