PASSO DA QUI
FI.png manipuloida

INFINITIIVI

preesens

 • manipuloida

GERUNDI (2. INFINITIIVI)

preesens

 • manipuloiden

PARTISIIPPI

1. partsiippi

 • manipuloiva

2. partsiippi

 • manipuloineet/manipuloinut

INDIKATIIVI

preesens myöntö

 • manipuloin
 • manipuloit
 • manipuloi
 • manipuloimme
 • manipuloitte
 • manipuloivat

preesens kielto

 • en manipuloi
 • et manipuloi
 • ei manipuloi
 • emme manipuloi
 • ette manipuloi
 • eivät manipuloi
 

imperfekti myöntö

 • manipuloin
 • manipuloit
 • manipuloi
 • manipuloimme
 • manipuloitte
 • manipuloivat

imperfekti kielto

 • en manipuloinut
 • et manipuloinut
 • ei manipuloinut
 • emme manipuloineet
 • ette manipuloineet
 • eivät manipuloineet
 

perfekti myöntö

 • olen manipuloinut
 • olet manipuloinut
 • on manipuloinut
 • olemme manipuloineet
 • olette manipuloineet
 • ovat manipuloineet

perfekti kielto

 • en ole manipuloinut
 • et ole manipuloinut
 • ei ole manipuloinut
 • emme ole manipuloineet
 • ette ole manipuloineet
 • eivät ole manipuloineet
 

pluskvamperfekti myöntö

 • olin manipuloinut
 • olit manipuloinut
 • oli manipuloinut
 • olimme manipuloineet
 • olitte manipuloineet
 • olivat manipuloineet

pluskvamperfekti kielto

 • en ollut manipuloinut
 • et ollut manipuloinut
 • ei ollut manipuloinut
 • emme olleet manipuloineet
 • ette olleet manipuloineet
 • eivät olleet manipuloineet

KONDITIONAALI

preesens myöntö

 • manipuloiiin
 • manipuloisit
 • manipuloisi
 • manipuloisimme
 • manipuloisitte
 • manipuloisivat

preesens kielto

 • en manipuloisi
 • et manipuloisi
 • ei manipuloisi
 • emme manipuloisi
 • ette manipuloisi
 • eivät manipuloisi
 

perfekti myöntö

 • olisin manipuloinut
 • olisit manipuloinut
 • olisi manipuloinut
 • olisimme manipuloineet
 • olisitte manipuloineet
 • olisivat manipuloineet

perfekti kielto

 • en olisi manipuloinut
 • et olisi manipuloinut
 • ei olisi manipuloinut
 • emme olisi manipuloineet
 • ette olisi manipuloineet
 • eivät olisi manipuloineet

IMPERATIIVI

preesens myöntö

 • manipuloi
 • manipuloikoon
 • manipuloikaamme
 • manipuloikaa
 • manipuloikoot

preesens kielto

 • älä manipuloi
 • älköön manipuloiko
 • älkäämme manipuloiko
 • älkää manipuloiko
 • älkööt manipuloiko

POTENTIAALI

preesens myöntö

 • manipuloinen
 • manipuloinet
 • manipuloinee
 • manipuloinemme
 • manipuloinette
 • manipuloinevat

preesens kielto

 • en manipuloine
 • et manipuloine
 • ei manipuloine
 • emme manipuloine
 • ette manipuloine
 • eivät manipuloine
 

perfekti myöntö

 • lienen manipuloinut
 • lienet manipuloinut
 • lienee manipuloinut
 • lienemme manipuloineet
 • lienette manipuloineet
 • lienevät manipuloineet

perfekti kielto

 • en liene manipuloinut
 • et liene manipuloinut
 • ei liene manipuloinut
 • emme liene manipuloineet
 • ette liene manipuloineet
 • eivät liene manipuloineet