PASSO DA QUI
HR.png čučati

INFINITIV

 

 • čučati

PREZENT

 

 • čučim
 • čučiš
 • čuči
 • čučimo
 • čučite
 • čuče

PRVI

 • ću čučati
 • ćeš čučati
 • će čučati
 • ćemo čučati
 • ćete čučati
 • će čučati
 

DRUGI

 • budem čučao/la
 • budeš čučao/la
 • bude čučao/la/lo
 • budemo čučali/le
 • budete čučali/le
 • budu čučali/le/la

FUTUR

 

 • čučao/la sam
 • čučao/la si
 • čučao/la/lo je
 • čučali/le smo
 • čučali/le ste
 • čučali/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam čučao/la
 • bio/la si čučao/la
 • bio/la/lo je čučao/la/lo
 • bili/le smo čučali/le
 • bili/le ste čučali/le
 • bili/le/la su čučali/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • čučimo
 • čučite
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • * * * * * * * *
 • čučah
 • čučaše
 • čučaše
 • čučasmo
 • čučaste

IMPERATIV

PRVI

 • čučahu
 • čučao/la bih
 • čučao/la bi
 • čučao/la/lo bi
 • čučali/le bismo
 • čučali/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih čučao/la
 • bio/la bi čučao/la
 • bio/la/lo bi čučao/la/lo
 • bili/le bismo čučali/le
 • bili/le biste čučali/le
 • bili/le/la bi čučali/le/la