PASSO DA QUI
HR.png šišati

INFINITIV

 

 • šišati

PREZENT

 

 • šišam
 • šišaš
 • šiša
 • šišamo
 • šišate
 • šišaju

PRVI

 • ću šišati
 • ćeš šišati
 • će šišati
 • ćemo šišati
 • ćete šišati
 • će šišati
 

DRUGI

 • budem šišao/la
 • budeš šišao/la
 • bude šišao/la/lo
 • budemo šišali/le
 • budete šišali/le
 • budu šišali/le/la

FUTUR

 

 • šišao/la sam
 • šišao/la si
 • šišao/la/lo je
 • šišali/le smo
 • šišali/le ste
 • šišali/le/la su

PERFEKT

 

 • bio/la sam šišao/la
 • bio/la si šišao/la
 • bio/la/lo je šišao/la/lo
 • bili/le smo šišali/le
 • bili/le ste šišali/le
 • bili/le/la su šišali/le/la

PLUSKVAM-PERFEKT

 

 • šišajmo
 • šišatje
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *
 • * * * * * * * *

AORIST-PROżLO SVRżENO VR

 

 • * * * * * * * *
 • šišah
 • šišaše
 • šišaše
 • šišasmo
 • šišaste

IMPERATIV

PRVI

 • šišahu
 • šišao/la bih
 • šišao/la bi
 • šišao/la/lo bi
 • šišali/le bismo
 • šišali/le/la bi

DRUGI

 • bio/la bih šišao/la
 • bio/la bi šišao/la
 • bio/la/lo bi šišao/la/lo
 • bili/le bismo šišali/le
 • bili/le biste šišali/le
 • bili/le/la bi šišali/le/la