PASSO DA QUI
TR.png temizletmek

MASTAR

mastar

 • temizletmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • temizletiyorum
 • temizletiyorsun
 • temizletiyor
 • temizletiyoruz
 • temizletiyorsunuz
 • temizletiyorlar

geniş zaman

 • temizletirim
 • temizletirsin
 • temizletir
 • temizletiriz
 • temizletirsiniz
 • temizletirler
 

dili geçmiş zaman

 • temizlettim
 • temizlettin
 • temizletti
 • temizlettik
 • temizlettiniz
 • temizlettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • temizletiyormuşum
 • temizletiyormuşsun
 • temizletiyormuş
 • temizletiyormuşuz
 • temizletiyormuşsunuz
 • temizletiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • temizletirmişim
 • temizletirmişsin
 • temizletirmiş
 • temizletirmişiz
 • temizletirmişsiniz
 • temizletirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • temizletiyordum
 • temizletiyordun
 • temizletiyordu
 • temizletiyorduk
 • temizletiyordunuz
 • temizletiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • temizletmiştim
 • temizletmiştin
 • temizletmişti
 • temizletmiştik
 • temizletmiştiniz
 • temizletmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • temizletmişmişim
 • temizletmişmişsin
 • temizletmişmiş
 • temizletmişmişiz
 • temizletmişmişiniz
 • temizletmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • temizletmiş olacağım
 • temizletmiş olacaksın
 • temizletmiş olacak
 • temizletmiş olacağız
 • temizletmiş olacaksınız
 • temizletmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • temizletseydim
 • temizletseydin
 • temizletseydi
 • temizletseydik
 • temizletseydiniz
 • temizletseydiler
 

şartın rivayeti

 • temizletseymişim
 • temizletseymişsin
 • temizletseymiş
 • temizletseymişiz
 • temizletseymişsiniz
 • temizletseymişler

gelecek zaman

 • temizleteceğim
 • temizleteceksin
 • temizletecek
 • temizleteceğiz
 • temizleteceksiniz
 • temizletecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • temizletecektim
 • temizletecektin
 • temizletecekti
 • temizletecektik
 • temizletecektiniz
 • temizletecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • temizletecekmişim
 • temizletecekmişsin
 • temizletecekmiş
 • temizletecekmişiz
 • temizletecekmişsiniz
 • temizletecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • temizleteceksem
 • temizleteceksen
 • temizletecekse
 • temizleteceksek
 • temizletecekseniz
 • temizletecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • temizletmeliyim
 • temizletmelisin
 • temizletmeli(dir)
 • temizletmeliyiz
 • temizletmeliisiniz
 • temizletmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • temizletmeliydim
 • temizletmeliydin
 • temizletmeliydi
 • temizletmeliydik
 • temizletmeliydiniz
 • temizletmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • temizletmeliymişim
 • temizletmeliymişsin
 • temizletmeliymiş
 • temizletmeliymişiz
 • temizletmeliymişsiniz
 • temizletmeliymişler

EMIR

emir

 • temizlet
 • temizletsin
 • temizletelim
 • temizletin(iz)
 • temizletsinler

ŞART

şart

 • temizletsem
 • temizletsen
 • temizletse
 • temizletsek
 • temizletseniz
 • temizletseler

şimdiki zamanın şartı

 • temizletiyorsam
 • temizletiyorsan
 • temizletiyorsa
 • temizletiyorsak
 • temizletiyorsanız
 • temizletiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • temizletirsem
 • temizletirsen
 • temizletirse
 • temizletirsek
 • temizletirseniz
 • temizletirseler

dili geçmişin şartı

 • temizlettiysem
 • temizlettiysen
 • temizlettiyse
 • temizlettiysek
 • temizlettiyseniz
 • temizlettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • temizlettmişsem
 • temizletmişsen
 • temizletmişse
 • temizletmişsek
 • temizletmişseniz
 • temizletmişseler

DILEK

dilek

 • temizleteyim
 • temizletesin
 • temizlete
 • temizletelim
 • temizletesiniz
 • temizleteler

dileğin hikayesi

 • temizleteydim
 • temizleteydin
 • temizleteydi
 • temizleteydik
 • temizleteydiniz
 • temizleteydiler
 

dileğin rivayeti

 • temizleteymişim
 • temizleteymişsin
 • temizleteymiş
 • temizleteydiler
 • temizleteymişsiniz
 • temizleteymişler