PASSO DA QUI
TR.png tiksindirmek

MASTAR

mastar

 • tiksindirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • tiksindiriyorum
 • tiksindiriyorsun
 • tiksindiriyor
 • tiksindiriyoruz
 • tiksindiriyorsunuz
 • tiksindiriyorlar

geniş zaman

 • tiksindiririm
 • tiksindirirsin
 • tiksindirir
 • tiksindiririz
 • tiksindirirsiniz
 • tiksindirirler
 

dili geçmiş zaman

 • tiksindirdim
 • tiksindirdin
 • tiksindirdi
 • tiksindirdik
 • tiksindirdiniz
 • tiksindirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • tiksindiriyormuşum
 • tiksindiriyormuşsun
 • tiksindiriyormuş
 • tiksindiriyormuşuz
 • tiksindiriyormuşsunuz
 • tiksindiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • tiksindirirmişim
 • tiksindirirmişsin
 • tiksindirirmiş
 • tiksindirirmişiz
 • tiksindirirmişsiniz
 • tiksindirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • tiksindiriyordum
 • tiksindiriyordun
 • tiksindiriyordu
 • tiksindiriyorduk
 • tiksindiriyordunuz
 • tiksindiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • tiksindirmiştim
 • tiksindirmiştin
 • tiksindirmişti
 • tiksindirmiştik
 • tiksindirmiştiniz
 • tiksindirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • tiksindirmişmişim
 • tiksindirmişmişsin
 • tiksindirmişmiş
 • tiksindirmişmişiz
 • tiksindirmişmişiniz
 • tiksindirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • tiksindirmiş olacağım
 • tiksindirmiş olacaksın
 • tiksindirmiş olacak
 • tiksindirmiş olacağız
 • tiksindirmiş olacaksınız
 • tiksindirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • tiksindirseydim
 • tiksindirseydin
 • tiksindirseydi
 • tiksindirseydik
 • tiksindirseydiniz
 • tiksindirseydiler
 

şartın rivayeti

 • tiksindirseymişim
 • tiksindirseymişsin
 • tiksindirseymiş
 • tiksindirseymişiz
 • tiksindirseymişsiniz
 • tiksindirseymişler

gelecek zaman

 • tiksindireceğim
 • tiksindireceksin
 • tiksindirecek
 • tiksindireceğiz
 • tiksindireceksiniz
 • tiksindirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • tiksindirecektim
 • tiksindirecektin
 • tiksindirecekti
 • tiksindirecektik
 • tiksindirecektiniz
 • tiksindirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • tiksindirecekmişim
 • tiksindirecekmişsin
 • tiksindirecekmiş
 • tiksindirecekmişiz
 • tiksindirecekmişsiniz
 • tiksindirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • tiksindireceksem
 • tiksindireceksen
 • tiksindirecekse
 • tiksindireceksek
 • tiksindirecekseniz
 • tiksindirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • tiksindirmeliyim
 • tiksindirmelisin
 • tiksindirmeli(dir)
 • tiksindirmeliyiz
 • tiksindirmeliisiniz
 • tiksindirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • tiksindirmeliydim
 • tiksindirmeliydin
 • tiksindirmeliydi
 • tiksindirmeliydik
 • tiksindirmeliydiniz
 • tiksindirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • tiksindirmeliymişim
 • tiksindirmeliymişsin
 • tiksindirmeliymiş
 • tiksindirmeliymişiz
 • tiksindirmeliymişsiniz
 • tiksindirmeliymişler

EMIR

emir

 • tiksindir
 • tiksindirsin
 • tiksindirelim
 • tiksindirin(iz)
 • tiksindirsinler

ŞART

şart

 • tiksindirsem
 • tiksindirsen
 • tiksindirse
 • tiksindirsek
 • tiksindirseniz
 • tiksindirseler

şimdiki zamanın şartı

 • tiksindiriyorsam
 • tiksindiriyorsan
 • tiksindiriyorsa
 • tiksindiriyorsak
 • tiksindiriyorsanız
 • tiksindiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • tiksindirirsem
 • tiksindirirsen
 • tiksindirirse
 • tiksindirirsek
 • tiksindirirseniz
 • tiksindirirseler

dili geçmişin şartı

 • tiksindirdiysem
 • tiksindirdiysen
 • tiksindirdiyse
 • tiksindirdiysek
 • tiksindirdiyseniz
 • tiksindirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • tiksindirmişsem
 • tiksindirmişsen
 • tiksindirmişse
 • tiksindirmişsek
 • tiksindirmişseniz
 • tiksindirmişseler

DILEK

dilek

 • tiksindireyim
 • tiksindiresin
 • tiksindire
 • tiksindirelim
 • tiksindiresiniz
 • tiksindireler

dileğin hikayesi

 • tiksindireydim
 • tiksindireydin
 • tiksindireydi
 • tiksindireydik
 • tiksindireydiniz
 • tiksindireydiler
 

dileğin rivayeti

 • tiksindireymişim
 • tiksindireymişsin
 • tiksindireymiş
 • tiksindireydiler
 • tiksindireymişsiniz
 • tiksindireymişler