PASSO DA QUI
TR.png öğretmek

MASTAR

mastar

 • öğretmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • öğretiyorum
 • öğretiyorsun
 • öğretiyor
 • öğretiyoruz
 • öğretiyorsunuz
 • öğretiyorlar

geniş zaman

 • öğretirim
 • öğretirsin
 • öğretir
 • öğretiriz
 • öğretirsiniz
 • öğretirler
 

dili geçmiş zaman

 • öğrettim
 • öğrettin
 • öğretti
 • öğrettik
 • öğrettiniz
 • öğrettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • öğretiyormuşum
 • öğretiyormuşsun
 • öğretiyormuş
 • öğretiyormuşuz
 • öğretiyormuşsunuz
 • öğretiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • öğretirmişim
 • öğretirmişsin
 • öğretirmiş
 • öğretirmişiz
 • öğretirmişsiniz
 • öğretirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • öğretiyordum
 • öğretiyordun
 • öğretiyordu
 • öğretiyorduk
 • öğretiyordunuz
 • öğretiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • öğretmiştim
 • öğretmiştin
 • öğretmişti
 • öğretmiştik
 • öğretmiştiniz
 • öğretmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • öğretmişmişim
 • öğretmişmişsin
 • öğretmişmiş
 • öğretmişmişiz
 • öğretmişmişiniz
 • öğretmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • öğretmiş olacağım
 • öğretmiş olacaksın
 • öğretmiş olacak
 • öğretmiş olacağız
 • öğretmiş olacaksınız
 • öğretmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • öğretseydim
 • öğretseydin
 • öğretseydi
 • öğretseydik
 • öğretseydiniz
 • öğretseydiler
 

şartın rivayeti

 • öğretseymişim
 • öğretseymişsin
 • öğretseymiş
 • öğretseymişiz
 • öğretseymişsiniz
 • öğretseymişler

gelecek zaman

 • öğreteceğim
 • öğreteceksin
 • öğretecek
 • öğreteceğiz
 • öğreteceksiniz
 • öğretecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • öğretecektim
 • öğretecektin
 • öğretecekti
 • öğretecektik
 • öğretecektiniz
 • öğretecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • öğretecekmişim
 • öğretecekmişsin
 • öğretecekmiş
 • öğretecekmişiz
 • öğretecekmişsiniz
 • öğretecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • öğreteceksem
 • öğreteceksen
 • öğretecekse
 • öğreteceksek
 • öğretecekseniz
 • öğretecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • öğretmeliyim
 • öğretmelisin
 • öğretmeli(dir)
 • öğretmeliyiz
 • öğretmeliisiniz
 • öğretmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • öğretmeliydim
 • öğretmeliydin
 • öğretmeliydi
 • öğretmeliydik
 • öğretmeliydiniz
 • öğretmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • öğretmeliymişim
 • öğretmeliymişsin
 • öğretmeliymiş
 • öğretmeliymişiz
 • öğretmeliymişsiniz
 • öğretmeliymişler

EMIR

emir

 • öğret
 • öğretsin
 • öğretelim
 • öğretin(iz)
 • öğretsinler

ŞART

şart

 • öğretsem
 • öğretsen
 • öğretse
 • öğretsek
 • öğretseniz
 • öğretseler

şimdiki zamanın şartı

 • öğretiyorsam
 • öğretiyorsan
 • öğretiyorsa
 • öğretiyorsak
 • öğretiyorsanız
 • öğretiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • öğretirsem
 • öğretirsen
 • öğretirse
 • öğretirsek
 • öğretirseniz
 • öğretirseler

dili geçmişin şartı

 • öğrettiysem
 • öğrettiysen
 • öğrettiyse
 • öğrettiysek
 • öğrettiyseniz
 • öğrettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • öğrettmişsem
 • öğretmişsen
 • öğretmişse
 • öğretmişsek
 • öğretmişseniz
 • öğretmişseler

DILEK

dilek

 • öğreteyim
 • öğretesin
 • öğrete
 • öğretelim
 • öğretesiniz
 • öğreteler

dileğin hikayesi

 • öğreteydim
 • öğreteydin
 • öğreteydi
 • öğreteydik
 • öğreteydiniz
 • öğreteydiler
 

dileğin rivayeti

 • öğreteymişim
 • öğreteymişsin
 • öğreteymiş
 • öğreteydiler
 • öğreteymişsiniz
 • öğreteymişler