TR.png ödünç vermek

MASTAR

mastar

 • ödünç vermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ödünç veriyorum
 • ödünç veriyorsun
 • ödünç veriyor
 • ödünç veriyoruz
 • ödünç veriyorsunuz
 • ödünç veriyorlar

geniş zaman

 • ödünç veririm
 • ödünç verirsin
 • ödünç verir
 • ödünç veririz
 • ödünç verirsiniz
 • ödünç verirler
 

dili geçmiş zaman

 • ödünç verdim
 • ödünç verdin
 • ödünç verdi
 • ödünç verdik
 • ödünç verdiniz
 • ödünç verdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • ödünç veriyormuşum
 • ödünç veriyormuşsun
 • ödünç veriyormuş
 • ödünç veriyormuşuz
 • ödünç veriyormuşsunuz
 • ödünç veriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ödünç verirmişim
 • ödünç verirmişsin
 • ödünç verirmiş
 • ödünç verirmişiz
 • ödünç verirmişsiniz
 • ödünç verirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • ödünç veriyordum
 • ödünç veriyordun
 • ödünç veriyordu
 • ödünç veriyorduk
 • ödünç veriyordunuz
 • ödünç veriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ödünç vermiştim
 • ödünç vermiştin
 • ödünç vermişti
 • ödünç vermiştik
 • ödünç vermiştiniz
 • ödünç vermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ödünç vermişmişim
 • ödünç vermişmişsin
 • ödünç vermişmiş
 • ödünç vermişmişiz
 • ödünç vermişmişiniz
 • ödünç vermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ödünç vermiş olacağım
 • ödünç vermiş olacaksın
 • ödünç vermiş olacak
 • ödünç vermiş olacağız
 • ödünç vermiş olacaksınız
 • ödünç vermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ödünç verseydim
 • ödünç verseydin
 • ödünç verseydi
 • ödünç verseydik
 • ödünç verseydiniz
 • ödünç verseydiler
 

şartın rivayeti

 • ödünç verseymişim
 • ödünç verseymişsin
 • ödünç verseymiş
 • ödünç verseymişiz
 • ödünç verseymişsiniz
 • ödünç verseymişler

gelecek zaman

 • ödünç vereceğim
 • ödünç vereceksin
 • ödünç verecek
 • ödünç vereceğiz
 • ödünç vereceksiniz
 • ödünç verecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ödünç verecektim
 • ödünç verecektin
 • ödünç verecekti
 • ödünç verecektik
 • ödünç verecektiniz
 • ödünç verecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • ödünç verecekmişim
 • ödünç verecekmişsin
 • ödünç verecekmiş
 • ödünç verecekmişiz
 • ödünç verecekmişsiniz
 • ödünç verecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ödünç vereceksem
 • ödünç vereceksen
 • ödünç verecekse
 • ödünç vereceksek
 • ödünç verecekseniz
 • ödünç verecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ödünç vermeliyim
 • ödünç vermelisin
 • ödünç vermeli(dir)
 • ödünç vermeliyiz
 • ödünç vermeliisiniz
 • ödünç vermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ödünç vermeliydim
 • ödünç vermeliydin
 • ödünç vermeliydi
 • ödünç vermeliydik
 • ödünç vermeliydiniz
 • ödünç vermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ödünç vermeliymişim
 • ödünç vermeliymişsin
 • ödünç vermeliymiş
 • ödünç vermeliymişiz
 • ödünç vermeliymişsiniz
 • ödünç vermeliymişler

EMIR

emir

 • ödünç ver
 • ödünç versin
 • ödünç verelim
 • ödünç verin(iz)
 • ödünç versinler

ŞART

şart

 • ödünç versem
 • ödünç versen
 • ödünç verse
 • ödünç versek
 • ödünç verseniz
 • ödünç verseler

şimdiki zamanın şartı

 • ödünç veriyorsam
 • ödünç veriyorsan
 • ödünç veriyorsa
 • ödünç veriyorsak
 • ödünç veriyorsanız
 • ödünç veriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ödünç verirsem
 • ödünç verirsen
 • ödünç verirse
 • ödünç verirsek
 • ödünç verirseniz
 • ödünç verirseler

dili geçmişin şartı

 • ödünç verdiysem
 • ödünç verdiysen
 • ödünç verdiyse
 • ödünç verdiysek
 • ödünç verdiyseniz
 • ödünç verdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ödünç vermişsem
 • ödünç vermişsen
 • ödünç vermişse
 • ödünç vermişsek
 • ödünç vermişseniz
 • ödünç vermişseler

DILEK

dilek

 • ödünç vereyim
 • ödünç veresin
 • ödünç vere
 • ödünç verelim
 • ödünç veresiniz
 • ödünç vereler

dileğin hikayesi

 • ödünç vereydim
 • ödünç vereydin
 • ödünç vereydi
 • ödünç vereydik
 • ödünç vereydiniz
 • ödünç vereydiler
 

dileğin rivayeti

 • ödünç vereymişim
 • ödünç vereymişsin
 • ödünç vereymiş
 • ödünç vereydiler
 • ödünç vereymişsiniz
 • ödünç vereymişler