TR.png önermek

MASTAR

mastar

 • önermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • öneriyorum
 • öneriyorsun
 • öneriyor
 • öneriyoruz
 • öneriyorsunuz
 • öneriyorlar

geniş zaman

 • öneririm
 • önerirsin
 • önerir
 • öneririz
 • önerirsiniz
 • önerirler
 

dili geçmiş zaman

 • önerdim
 • önerdin
 • önerdi
 • önerdik
 • önerdiniz
 • önerdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • öneriyormuşum
 • öneriyormuşsun
 • öneriyormuş
 • öneriyormuşuz
 • öneriyormuşsunuz
 • öneriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • önerirmişim
 • önerirmişsin
 • önerirmiş
 • önerirmişiz
 • önerirmişsiniz
 • önerirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • öneriyordum
 • öneriyordun
 • öneriyordu
 • öneriyorduk
 • öneriyordunuz
 • öneriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • önermiştim
 • önermiştin
 • önermişti
 • önermiştik
 • önermiştiniz
 • önermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • önermişmişim
 • önermişmişsin
 • önermişmiş
 • önermişmişiz
 • önermişmişiniz
 • önermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • önermiş olacağım
 • önermiş olacaksın
 • önermiş olacak
 • önermiş olacağız
 • önermiş olacaksınız
 • önermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • önerseydim
 • önerseydin
 • önerseydi
 • önerseydik
 • önerseydiniz
 • önerseydiler
 

şartın rivayeti

 • önerseymişim
 • önerseymişsin
 • önerseymiş
 • önerseymişiz
 • önerseymişsiniz
 • önerseymişler

gelecek zaman

 • önereceğim
 • önereceksin
 • önerecek
 • önereceğiz
 • önereceksiniz
 • önerecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • önerecektim
 • önerecektin
 • önerecekti
 • önerecektik
 • önerecektiniz
 • önerecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • önerecekmişim
 • önerecekmişsin
 • önerecekmiş
 • önerecekmişiz
 • önerecekmişsiniz
 • önerecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • önereceksem
 • önereceksen
 • önerecekse
 • önereceksek
 • önerecekseniz
 • önerecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • önermeliyim
 • önermelisin
 • önermeli(dir)
 • önermeliyiz
 • önermeliisiniz
 • önermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • önermeliydim
 • önermeliydin
 • önermeliydi
 • önermeliydik
 • önermeliydiniz
 • önermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • önermeliymişim
 • önermeliymişsin
 • önermeliymiş
 • önermeliymişiz
 • önermeliymişsiniz
 • önermeliymişler

EMIR

emir

 • öner
 • önersin
 • önerelim
 • önerin(iz)
 • önersinler

ŞART

şart

 • önersem
 • önersen
 • önerse
 • önersek
 • önerseniz
 • önerseler

şimdiki zamanın şartı

 • öneriyorsam
 • öneriyorsan
 • öneriyorsa
 • öneriyorsak
 • öneriyorsanız
 • öneriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • önerirsem
 • önerirsen
 • önerirse
 • önerirsek
 • önerirseniz
 • önerirseler

dili geçmişin şartı

 • önerdiysem
 • önerdiysen
 • önerdiyse
 • önerdiysek
 • önerdiyseniz
 • önerdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • önermişsem
 • önermişsen
 • önermişse
 • önermişsek
 • önermişseniz
 • önermişseler

DILEK

dilek

 • önereyim
 • öneresin
 • önere
 • önerelim
 • öneresiniz
 • önereler

dileğin hikayesi

 • önereydim
 • önereydin
 • önereydi
 • önereydik
 • önereydiniz
 • önereydiler
 

dileğin rivayeti

 • önereymişim
 • önereymişsin
 • önereymiş
 • önereydiler
 • önereymişsiniz
 • önereymişler