TR.png özenmek

MASTAR

mastar

 • özenmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • özeniyorum
 • özeniyorsun
 • özeniyor
 • özeniyoruz
 • özeniyorsunuz
 • özeniyorlar

geniş zaman

 • özenirim
 • özenirsin
 • özenir
 • özeniriz
 • özenirsiniz
 • özenirler
 

dili geçmiş zaman

 • özendim
 • özendin
 • özendi
 • özendik
 • özendiniz
 • özendiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • özeniyormuşum
 • özeniyormuşsun
 • özeniyormuş
 • özeniyormuşuz
 • özeniyormuşsunuz
 • özeniyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • özenirmişim
 • özenirmişsin
 • özenirmiş
 • özenirmişiz
 • özenirmişsiniz
 • özenirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • özeniyordum
 • özeniyordun
 • özeniyordu
 • özeniyorduk
 • özeniyordunuz
 • özeniyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • özenmiştim
 • özenmiştin
 • özenmişti
 • özenmiştik
 • özenmiştiniz
 • özenmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • özenmişmişim
 • özenmişmişsin
 • özenmişmiş
 • özenmişmişiz
 • özenmişmişiniz
 • özenmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • özenmiş olacağım
 • özenmiş olacaksın
 • özenmiş olacak
 • özenmiş olacağız
 • özenmiş olacaksınız
 • özenmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • özenseydim
 • özenseydin
 • özenseydi
 • özenseydik
 • özenseydiniz
 • özenseydiler
 

şartın rivayeti

 • özenseymişim
 • özenseymişsin
 • özenseymiş
 • özenseymişiz
 • özenseymişsiniz
 • özenseymişler

gelecek zaman

 • özeneceğim
 • özeneceksin
 • özenecek
 • özeneceğiz
 • özeneceksiniz
 • özenecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • özenecektim
 • özenecektin
 • özenecekti
 • özenecektik
 • özenecektiniz
 • özenecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • özenecekmişim
 • özenecekmişsin
 • özenecekmiş
 • özenecekmişiz
 • özenecekmişsiniz
 • özenecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • özeneceksem
 • özeneceksen
 • özenecekse
 • özeneceksek
 • özenecekseniz
 • özenecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • özenmeliyim
 • özenmelisin
 • özenmeli(dir)
 • özenmeliyiz
 • özenmeliisiniz
 • özenmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • özenmeliydim
 • özenmeliydin
 • özenmeliydi
 • özenmeliydik
 • özenmeliydiniz
 • özenmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • özenmeliymişim
 • özenmeliymişsin
 • özenmeliymiş
 • özenmeliymişiz
 • özenmeliymişsiniz
 • özenmeliymişler

EMIR

emir

 • özen
 • özensin
 • özenelim
 • özenin(iz)
 • özensinler

ŞART

şart

 • özensem
 • özensen
 • özense
 • özensek
 • özenseniz
 • özenseler

şimdiki zamanın şartı

 • özeniyorsam
 • özeniyorsan
 • özeniyorsa
 • özeniyorsak
 • özeniyorsanız
 • özeniyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • özenirsem
 • özenirsen
 • özenirse
 • özenirsek
 • özenirseniz
 • özenirseler

dili geçmişin şartı

 • özendiysem
 • özendiysen
 • özendiyse
 • özendiysek
 • özendiyseniz
 • özendiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • özenmişsem
 • özenmişsen
 • özenmişse
 • özenmişsek
 • özenmişseniz
 • özenmişseler

DILEK

dilek

 • özeneyim
 • özenesin
 • özene
 • özenelim
 • özenesiniz
 • özeneler

dileğin hikayesi

 • özeneydim
 • özeneydin
 • özeneydi
 • özeneydik
 • özeneydiniz
 • özeneydiler
 

dileğin rivayeti

 • özeneymişim
 • özeneymişsin
 • özeneymiş
 • özeneydiler
 • özeneymişsiniz
 • özeneymişler