TR.png inletmek

MASTAR

mastar

 • inletmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • inletiyorum
 • inletiyorsun
 • inletiyor
 • inletiyoruz
 • inletiyorsunuz
 • inletiyorlar

geniş zaman

 • inletirim
 • inletirsin
 • inletir
 • inletiriz
 • inletirsiniz
 • inletirler
 

dili geçmiş zaman

 • inlettim
 • inlettin
 • inletti
 • inlettik
 • inlettiniz
 • inlettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • inletiyormuşum
 • inletiyormuşsun
 • inletiyormuş
 • inletiyormuşuz
 • inletiyormuşsunuz
 • inletiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • inletirmişim
 • inletirmişsin
 • inletirmiş
 • inletirmişiz
 • inletirmişsiniz
 • inletirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • inletiyordum
 • inletiyordun
 • inletiyordu
 • inletiyorduk
 • inletiyordunuz
 • inletiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • inletmiştim
 • inletmiştin
 • inletmişti
 • inletmiştik
 • inletmiştiniz
 • inletmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • inletmişmişim
 • inletmişmişsin
 • inletmişmiş
 • inletmişmişiz
 • inletmişmişiniz
 • inletmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • inletmiş olacağım
 • inletmiş olacaksın
 • inletmiş olacak
 • inletmiş olacağız
 • inletmiş olacaksınız
 • inletmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • inletseydim
 • inletseydin
 • inletseydi
 • inletseydik
 • inletseydiniz
 • inletseydiler
 

şartın rivayeti

 • inletseymişim
 • inletseymişsin
 • inletseymiş
 • inletseymişiz
 • inletseymişsiniz
 • inletseymişler

gelecek zaman

 • inleteceğim
 • inleteceksin
 • inletecek
 • inleteceğiz
 • inleteceksiniz
 • inletecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • inletecektim
 • inletecektin
 • inletecekti
 • inletecektik
 • inletecektiniz
 • inletecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • inletecekmişim
 • inletecekmişsin
 • inletecekmiş
 • inletecekmişiz
 • inletecekmişsiniz
 • inletecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • inleteceksem
 • inleteceksen
 • inletecekse
 • inleteceksek
 • inletecekseniz
 • inletecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • inletmeliyim
 • inletmelisin
 • inletmeli(dir)
 • inletmeliyiz
 • inletmeliisiniz
 • inletmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • inletmeliydim
 • inletmeliydin
 • inletmeliydi
 • inletmeliydik
 • inletmeliydiniz
 • inletmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • inletmeliymişim
 • inletmeliymişsin
 • inletmeliymiş
 • inletmeliymişiz
 • inletmeliymişsiniz
 • inletmeliymişler

EMIR

emir

 • inlet
 • inletsin
 • inletelim
 • inletin(iz)
 • inletsinler

ŞART

şart

 • inletsem
 • inletsen
 • inletse
 • inletsek
 • inletseniz
 • inletseler

şimdiki zamanın şartı

 • inletiyorsam
 • inletiyorsan
 • inletiyorsa
 • inletiyorsak
 • inletiyorsanız
 • inletiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • inletirsem
 • inletirsen
 • inletirse
 • inletirsek
 • inletirseniz
 • inletirseler

dili geçmişin şartı

 • inlettiysem
 • inlettiysen
 • inlettiyse
 • inlettiysek
 • inlettiyseniz
 • inlettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • inletmişsem
 • inletmişsen
 • inletmişse
 • inletmişsek
 • inletmişseniz
 • inletmişseler

DILEK

dilek

 • inleteyim
 • inletesin
 • inlete
 • inletelim
 • inletesiniz
 • inleteler

dileğin hikayesi

 • inleteydim
 • inleteydin
 • inleteydi
 • inleteydik
 • inleteydiniz
 • inleteydiler
 

dileğin rivayeti

 • inleteymişim
 • inleteymişsin
 • inleteymiş
 • inleteydiler
 • inleteymişsiniz
 • inleteymişler