TR.png izletmek

MASTAR

mastar

 • izletmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • izletiyorum
 • izletiyorsun
 • izletiyor
 • izletiyoruz
 • izletiyorsunuz
 • izletiyorlar

geniş zaman

 • izletirim
 • izletirsin
 • izletir
 • izletiriz
 • izletirsiniz
 • izletirler
 

dili geçmiş zaman

 • izlettim
 • izlettin
 • izletti
 • izlettik
 • izlettiniz
 • izlettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • izletiyormuşum
 • izletiyormuşsun
 • izletiyormuş
 • izletiyormuşuz
 • izletiyormuşsunuz
 • izletiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • izletirmişim
 • izletirmişsin
 • izletirmiş
 • izletirmişiz
 • izletirmişsiniz
 • izletirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • izletiyordum
 • izletiyordun
 • izletiyordu
 • izletiyorduk
 • izletiyordunuz
 • izletiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • izletmiştim
 • izletmiştin
 • izletmişti
 • izletmiştik
 • izletmiştiniz
 • izletmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • izletmişmişim
 • izletmişmişsin
 • izletmişmiş
 • izletmişmişiz
 • izletmişmişiniz
 • izletmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • izletmiş olacağım
 • izletmiş olacaksın
 • izletmiş olacak
 • izletmiş olacağız
 • izletmiş olacaksınız
 • izletmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • izletseydim
 • izletseydin
 • izletseydi
 • izletseydik
 • izletseydiniz
 • izletseydiler
 

şartın rivayeti

 • izletseymişim
 • izletseymişsin
 • izletseymiş
 • izletseymişiz
 • izletseymişsiniz
 • izletseymişler

gelecek zaman

 • izleteceğim
 • izleteceksin
 • izletecek
 • izleteceğiz
 • izleteceksiniz
 • izletecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • izletecektim
 • izletecektin
 • izletecekti
 • izletecektik
 • izletecektiniz
 • izletecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • izletecekmişim
 • izletecekmişsin
 • izletecekmiş
 • izletecekmişiz
 • izletecekmişsiniz
 • izletecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • izleteceksem
 • izleteceksen
 • izletecekse
 • izleteceksek
 • izletecekseniz
 • izletecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • izletmeliyim
 • izletmelisin
 • izletmeli(dir)
 • izletmeliyiz
 • izletmeliisiniz
 • izletmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • izletmeliydim
 • izletmeliydin
 • izletmeliydi
 • izletmeliydik
 • izletmeliydiniz
 • izletmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • izletmeliymişim
 • izletmeliymişsin
 • izletmeliymiş
 • izletmeliymişiz
 • izletmeliymişsiniz
 • izletmeliymişler

EMIR

emir

 • izlet
 • izletsin
 • izletelim
 • izletin(iz)
 • izletsinler

ŞART

şart

 • izletsem
 • izletsen
 • izletse
 • izletsek
 • izletseniz
 • izletseler

şimdiki zamanın şartı

 • izletiyorsam
 • izletiyorsan
 • izletiyorsa
 • izletiyorsak
 • izletiyorsanız
 • izletiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • izletirsem
 • izletirsen
 • izletirse
 • izletirsek
 • izletirseniz
 • izletirseler

dili geçmişin şartı

 • izlettiysem
 • izlettiysen
 • izlettiyse
 • izlettiysek
 • izlettiyseniz
 • izlettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • izletmişsem
 • izletmişsen
 • izletmişse
 • izletmişsek
 • izletmişseniz
 • izletmişseler

DILEK

dilek

 • izleteyim
 • izletesin
 • izlete
 • izletelim
 • izletesiniz
 • izleteler

dileğin hikayesi

 • izleteydim
 • izleteydin
 • izleteydi
 • izleteydik
 • izleteydiniz
 • izleteydiler
 

dileğin rivayeti

 • izleteymişim
 • izleteymişsin
 • izleteymiş
 • izleteydiler
 • izleteymişsiniz
 • izleteymişler