TR.png içmek

MASTAR

mastar

 • içmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • içiyorum
 • içiyorsun
 • içiyor
 • içiyoruz
 • içiyorsunuz
 • içiyorlar

geniş zaman

 • içerim
 • içersin
 • içer
 • içeriz
 • içersiniz
 • içerler
 

dili geçmiş zaman

 • içtim
 • içtin
 • içti
 • içtik
 • içtiniz
 • içtiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • içiyormuşum
 • içiyormuşsun
 • içiyormuş
 • içiyormuşuz
 • içiyormuşsunuz
 • içiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • içermişim
 • içermişsin
 • içermiş
 • içermişiz
 • içermişsiniz
 • içermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • içiyordum
 • içiyordun
 • içiyordu
 • içiyorduk
 • içiyordunuz
 • içiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • içmiştim
 • içmiştin
 • içmişti
 • içmiştik
 • içmiştiniz
 • içmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • içmişmişim
 • içmişmişsin
 • içmişmiş
 • içmişmişiz
 • içmişmişiniz
 • içmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • içmiş olacağım
 • içmiş olacaksın
 • içmiş olacak
 • içmiş olacağız
 • içmiş olacaksınız
 • içmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • içseydim
 • içseydin
 • içseydi
 • içseydik
 • içseydiniz
 • içseydiler
 

şartın rivayeti

 • içseymişim
 • içseymişsin
 • içseymiş
 • içseymişiz
 • içseymişsiniz
 • içseymişler

gelecek zaman

 • içeceğim
 • içeceksin
 • içecek
 • içeceğiz
 • içeceksiniz
 • içecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • içecektim
 • içecektin
 • içecekti
 • içecektik
 • içecektiniz
 • içecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • içecekmişim
 • içecekmişsin
 • içecekmiş
 • içecekmişiz
 • içecekmişsiniz
 • içecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • içeceksem
 • içeceksen
 • içecekse
 • içeceksek
 • içecekseniz
 • içecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • içmeliyim
 • içmelisin
 • içmeli(dir)
 • içmeliyiz
 • içmeliisiniz
 • içmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • içmeliydim
 • içmeliydin
 • içmeliydi
 • içmeliydik
 • içmeliydiniz
 • içmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • içmeliymişim
 • içmeliymişsin
 • içmeliymiş
 • içmeliymişiz
 • içmeliymişsiniz
 • içmeliymişler

EMIR

emir

 • içsin
 • içelim
 • için(iz)
 • içsinler

ŞART

şart

 • içsem
 • içsen
 • içse
 • içsek
 • içseniz
 • içseler

şimdiki zamanın şartı

 • içiyorsam
 • içiyorsan
 • içiyorsa
 • içiyorsak
 • içiyorsanız
 • içiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • içersem
 • içersen
 • içerse
 • içersek
 • içerseniz
 • içerseler

dili geçmişin şartı

 • içtiysem
 • içtiysen
 • içtiyse
 • içtiysek
 • içtiyseniz
 • içtiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • içmişsem
 • içmişsen
 • içmişse
 • içmişsek
 • içmişseniz
 • içmişseler

DILEK

dilek

 • içeyim
 • içesin
 • içe
 • içelim
 • içesiniz
 • içeler

dileğin hikayesi

 • içeydim
 • içeydin
 • içeydi
 • içeydik
 • içeydiniz
 • içeydiler
 

dileğin rivayeti

 • içeymişim
 • içeymişsin
 • içeymiş
 • içeydiler
 • içeymişsiniz
 • içeymişler