TR.png içermek

MASTAR

mastar

 • içermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • içeriyorum
 • içeriyorsun
 • içeriyor
 • içeriyoruz
 • içeriyorsunuz
 • içeriyorlar

geniş zaman

 • içeririm
 • içerirsin
 • içerir
 • içeririz
 • içerirsiniz
 • içerirler
 

dili geçmiş zaman

 • içerdim
 • içerdin
 • içerdi
 • içerdik
 • içerdiniz
 • içerdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • içeriyormuşum
 • içeriyormuşsun
 • içeriyormuş
 • içeriyormuşuz
 • içeriyormuşsunuz
 • içeriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • içerirmişim
 • içerirmişsin
 • içerirmiş
 • içerirmişiz
 • içerirmişsiniz
 • içerirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • içeriyordum
 • içeriyordun
 • içeriyordu
 • içeriyorduk
 • içeriyordunuz
 • içeriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • içermiştim
 • içermiştin
 • içermişti
 • içermiştik
 • içermiştiniz
 • içermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • içermişmişim
 • içermişmişsin
 • içermişmiş
 • içermişmişiz
 • içermişmişiniz
 • içermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • içermiş olacağım
 • içermiş olacaksın
 • içermiş olacak
 • içermiş olacağız
 • içermiş olacaksınız
 • içermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • içerseydim
 • içerseydin
 • içerseydi
 • içerseydik
 • içerseydiniz
 • içerseydiler
 

şartın rivayeti

 • içerseymişim
 • içerseymişsin
 • içerseymiş
 • içerseymişiz
 • içerseymişsiniz
 • içerseymişler

gelecek zaman

 • içereceğim
 • içereceksin
 • içerecek
 • içereceğiz
 • içereceksiniz
 • içerecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • içerecektim
 • içerecektin
 • içerecekti
 • içerecektik
 • içerecektiniz
 • içerecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • içerecekmişim
 • içerecekmişsin
 • içerecekmiş
 • içerecekmişiz
 • içerecekmişsiniz
 • içerecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • içereceksem
 • içereceksen
 • içerecekse
 • içereceksek
 • içerecekseniz
 • içerecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • içermeliyim
 • içermelisin
 • içermeli(dir)
 • içermeliyiz
 • içermeliisiniz
 • içermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • içermeliydim
 • içermeliydin
 • içermeliydi
 • içermeliydik
 • içermeliydiniz
 • içermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • içermeliymişim
 • içermeliymişsin
 • içermeliymiş
 • içermeliymişiz
 • içermeliymişsiniz
 • içermeliymişler

EMIR

emir

 • içer
 • içersin
 • içerelim
 • içerin(iz)
 • içersinler

ŞART

şart

 • içersem
 • içersen
 • içerse
 • içersek
 • içerseniz
 • içerseler

şimdiki zamanın şartı

 • içeriyorsam
 • içeriyorsan
 • içeriyorsa
 • içeriyorsak
 • içeriyorsanız
 • içeriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • içerirsem
 • içerirsen
 • içerirse
 • içerirsek
 • içerirseniz
 • içerirseler

dili geçmişin şartı

 • içerdiysem
 • içerdiysen
 • içerdiyse
 • içerdiysek
 • içerdiyseniz
 • içerdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • içermişsem
 • içermişsen
 • içermişse
 • içermişsek
 • içermişseniz
 • içermişseler

DILEK

dilek

 • içereyim
 • içeresin
 • içere
 • içerelim
 • içeresiniz
 • içereler

dileğin hikayesi

 • içereydim
 • içereydin
 • içereydi
 • içereydik
 • içereydiniz
 • içereydiler
 

dileğin rivayeti

 • içereymişim
 • içereymişsin
 • içereymiş
 • içereydiler
 • içereymişsiniz
 • içereymişler