TR.png içirmek

MASTAR

mastar

 • içirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • içiriyorum
 • içiriyorsun
 • içiriyor
 • içiriyoruz
 • içiriyorsunuz
 • içiriyorlar

geniş zaman

 • içiririm
 • içirirsin
 • içirir
 • içiririz
 • içirirsiniz
 • içirirler
 

dili geçmiş zaman

 • içirdim
 • içirdin
 • içirdi
 • içirdik
 • içirdiniz
 • içirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • içiriyormuşum
 • içiriyormuşsun
 • içiriyormuş
 • içiriyormuşuz
 • içiriyormuşsunuz
 • içiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • içirirmişim
 • içirirmişsin
 • içirirmiş
 • içirirmişiz
 • içirirmişsiniz
 • içirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • içiriyordum
 • içiriyordun
 • içiriyordu
 • içiriyorduk
 • içiriyordunuz
 • içiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • içirmiştim
 • içirmiştin
 • içirmişti
 • içirmiştik
 • içirmiştiniz
 • içirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • içirmişmişim
 • içirmişmişsin
 • içirmişmiş
 • içirmişmişiz
 • içirmişmişiniz
 • içirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • içirmiş olacağım
 • içirmiş olacaksın
 • içirmiş olacak
 • içirmiş olacağız
 • içirmiş olacaksınız
 • içirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • içirseydim
 • içirseydin
 • içirseydi
 • içirseydik
 • içirseydiniz
 • içirseydiler
 

şartın rivayeti

 • içirseymişim
 • içirseymişsin
 • içirseymiş
 • içirseymişiz
 • içirseymişsiniz
 • içirseymişler

gelecek zaman

 • içireceğim
 • içireceksin
 • içirecek
 • içireceğiz
 • içireceksiniz
 • içirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • içirecektim
 • içirecektin
 • içirecekti
 • içirecektik
 • içirecektiniz
 • içirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • içirecekmişim
 • içirecekmişsin
 • içirecekmiş
 • içirecekmişiz
 • içirecekmişsiniz
 • içirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • içireceksem
 • içireceksen
 • içirecekse
 • içireceksek
 • içirecekseniz
 • içirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • içirmeliyim
 • içirmelisin
 • içirmeli(dir)
 • içirmeliyiz
 • içirmeliisiniz
 • içirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • içirmeliydim
 • içirmeliydin
 • içirmeliydi
 • içirmeliydik
 • içirmeliydiniz
 • içirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • içirmeliymişim
 • içirmeliymişsin
 • içirmeliymiş
 • içirmeliymişiz
 • içirmeliymişsiniz
 • içirmeliymişler

EMIR

emir

 • içir
 • içirsin
 • içirelim
 • içirin(iz)
 • içirsinler

ŞART

şart

 • içirsem
 • içirsen
 • içirse
 • içirsek
 • içirseniz
 • içirseler

şimdiki zamanın şartı

 • içiriyorsam
 • içiriyorsan
 • içiriyorsa
 • içiriyorsak
 • içiriyorsanız
 • içiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • içirirsem
 • içirirsen
 • içirirse
 • içirirsek
 • içirirseniz
 • içirirseler

dili geçmişin şartı

 • içirdiysem
 • içirdiysen
 • içirdiyse
 • içirdiysek
 • içirdiyseniz
 • içirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • içirmişsem
 • içirmişsen
 • içirmişse
 • içirmişsek
 • içirmişseniz
 • içirmişseler

DILEK

dilek

 • içireyim
 • içiresin
 • içire
 • içirelim
 • içiresiniz
 • içireler

dileğin hikayesi

 • içireydim
 • içireydin
 • içireydi
 • içireydik
 • içireydiniz
 • içireydiler
 

dileğin rivayeti

 • içireymişim
 • içireymişsin
 • içireymiş
 • içireydiler
 • içireymişsiniz
 • içireymişler