TR.png imrendirmek

MASTAR

mastar

 • imrendirmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • imrendiriyorum
 • imrendiriyorsun
 • imrendiriyor
 • imrendiriyoruz
 • imrendiriyorsunuz
 • imrendiriyorlar

geniş zaman

 • imrendiririm
 • imrendirirsin
 • imrendirir
 • imrendiririz
 • imrendirirsiniz
 • imrendirirler
 

dili geçmiş zaman

 • imrendirdim
 • imrendirdin
 • imrendirdi
 • imrendirdik
 • imrendirdiniz
 • imrendirdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • imrendiriyormuşum
 • imrendiriyormuşsun
 • imrendiriyormuş
 • imrendiriyormuşuz
 • imrendiriyormuşsunuz
 • imrendiriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • imrendirirmişim
 • imrendirirmişsin
 • imrendirirmiş
 • imrendirirmişiz
 • imrendirirmişsiniz
 • imrendirirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • imrendiriyordum
 • imrendiriyordun
 • imrendiriyordu
 • imrendiriyorduk
 • imrendiriyordunuz
 • imrendiriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • imrendirmiştim
 • imrendirmiştin
 • imrendirmişti
 • imrendirmiştik
 • imrendirmiştiniz
 • imrendirmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • imrendirmişmişim
 • imrendirmişmişsin
 • imrendirmişmiş
 • imrendirmişmişiz
 • imrendirmişmişiniz
 • imrendirmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • imrendirmiş olacağım
 • imrendirmiş olacaksın
 • imrendirmiş olacak
 • imrendirmiş olacağız
 • imrendirmiş olacaksınız
 • imrendirmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • imrendirseydim
 • imrendirseydin
 • imrendirseydi
 • imrendirseydik
 • imrendirseydiniz
 • imrendirseydiler
 

şartın rivayeti

 • imrendirseymişim
 • imrendirseymişsin
 • imrendirseymiş
 • imrendirseymişiz
 • imrendirseymişsiniz
 • imrendirseymişler

gelecek zaman

 • imrendireceğim
 • imrendireceksin
 • imrendirecek
 • imrendireceğiz
 • imrendireceksiniz
 • imrendirecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • imrendirecektim
 • imrendirecektin
 • imrendirecekti
 • imrendirecektik
 • imrendirecektiniz
 • imrendirecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • imrendirecekmişim
 • imrendirecekmişsin
 • imrendirecekmiş
 • imrendirecekmişiz
 • imrendirecekmişsiniz
 • imrendirecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • imrendireceksem
 • imrendireceksen
 • imrendirecekse
 • imrendireceksek
 • imrendirecekseniz
 • imrendirecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • imrendirmeliyim
 • imrendirmelisin
 • imrendirmeli(dir)
 • imrendirmeliyiz
 • imrendirmeliisiniz
 • imrendirmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • imrendirmeliydim
 • imrendirmeliydin
 • imrendirmeliydi
 • imrendirmeliydik
 • imrendirmeliydiniz
 • imrendirmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • imrendirmeliymişim
 • imrendirmeliymişsin
 • imrendirmeliymiş
 • imrendirmeliymişiz
 • imrendirmeliymişsiniz
 • imrendirmeliymişler

EMIR

emir

 • imrendir
 • imrendirsin
 • imrendirelim
 • imrendirin(iz)
 • imrendirsinler

ŞART

şart

 • imrendirsem
 • imrendirsen
 • imrendirse
 • imrendirsek
 • imrendirseniz
 • imrendirseler

şimdiki zamanın şartı

 • imrendiriyorsam
 • imrendiriyorsan
 • imrendiriyorsa
 • imrendiriyorsak
 • imrendiriyorsanız
 • imrendiriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • imrendirirsem
 • imrendirirsen
 • imrendirirse
 • imrendirirsek
 • imrendirirseniz
 • imrendirirseler

dili geçmişin şartı

 • imrendirdiysem
 • imrendirdiysen
 • imrendirdiyse
 • imrendirdiysek
 • imrendirdiyseniz
 • imrendirdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • imrendirmişsem
 • imrendirmişsen
 • imrendirmişse
 • imrendirmişsek
 • imrendirmişseniz
 • imrendirmişseler

DILEK

dilek

 • imrendireyim
 • imrendiresin
 • imrendire
 • imrendirelim
 • imrendiresiniz
 • imrendireler

dileğin hikayesi

 • imrendireydim
 • imrendireydin
 • imrendireydi
 • imrendireydik
 • imrendireydiniz
 • imrendireydiler
 

dileğin rivayeti

 • imrendireymişim
 • imrendireymişsin
 • imrendireymiş
 • imrendireydiler
 • imrendireymişsiniz
 • imrendireymişler