PASSO DA QUI
TR.png gülümsetmek

MASTAR

mastar

 • gülümsetmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • gülümsetiyorum
 • gülümsetiyorsun
 • gülümsetiyor
 • gülümsetiyoruz
 • gülümsetiyorsunuz
 • gülümsetiyorlar

geniş zaman

 • gülümsetirim
 • gülümsetirsin
 • gülümsetir
 • gülümsetiriz
 • gülümsetirsiniz
 • gülümsetirler
 

dili geçmiş zaman

 • gülümsettim
 • gülümsettin
 • gülümsetti
 • gülümsettik
 • gülümsettiniz
 • gülümsettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • gülümsetiyormuşum
 • gülümsetiyormuşsun
 • gülümsetiyormuş
 • gülümsetiyormuşuz
 • gülümsetiyormuşsunuz
 • gülümsetiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • gülümsetirmişim
 • gülümsetirmişsin
 • gülümsetirmiş
 • gülümsetirmişiz
 • gülümsetirmişsiniz
 • gülümsetirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • gülümsetiyordum
 • gülümsetiyordun
 • gülümsetiyordu
 • gülümsetiyorduk
 • gülümsetiyordunuz
 • gülümsetiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • gülümsetmiştim
 • gülümsetmiştin
 • gülümsetmişti
 • gülümsetmiştik
 • gülümsetmiştiniz
 • gülümsetmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • gülümsetmişmişim
 • gülümsetmişmişsin
 • gülümsetmişmiş
 • gülümsetmişmişiz
 • gülümsetmişmişiniz
 • gülümsetmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • gülümsetmiş olacağım
 • gülümsetmiş olacaksın
 • gülümsetmiş olacak
 • gülümsetmiş olacağız
 • gülümsetmiş olacaksınız
 • gülümsetmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • gülümsetseydim
 • gülümsetseydin
 • gülümsetseydi
 • gülümsetseydik
 • gülümsetseydiniz
 • gülümsetseydiler
 

şartın rivayeti

 • gülümsetseymişim
 • gülümsetseymişsin
 • gülümsetseymiş
 • gülümsetseymişiz
 • gülümsetseymişsiniz
 • gülümsetseymişler

gelecek zaman

 • gülümseteceğim
 • gülümseteceksin
 • gülümsetecek
 • gülümseteceğiz
 • gülümseteceksiniz
 • gülümsetecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • gülümsetecektim
 • gülümsetecektin
 • gülümsetecekti
 • gülümsetecektik
 • gülümsetecektiniz
 • gülümsetecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • gülümsetecekmişim
 • gülümsetecekmişsin
 • gülümsetecekmiş
 • gülümsetecekmişiz
 • gülümsetecekmişsiniz
 • gülümsetecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • gülümseteceksem
 • gülümseteceksen
 • gülümsetecekse
 • gülümseteceksek
 • gülümsetecekseniz
 • gülümsetecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • gülümsetmeliyim
 • gülümsetmelisin
 • gülümsetmeli(dir)
 • gülümsetmeliyiz
 • gülümsetmeliisiniz
 • gülümsetmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • gülümsetmeliydim
 • gülümsetmeliydin
 • gülümsetmeliydi
 • gülümsetmeliydik
 • gülümsetmeliydiniz
 • gülümsetmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • gülümsetmeliymişim
 • gülümsetmeliymişsin
 • gülümsetmeliymiş
 • gülümsetmeliymişiz
 • gülümsetmeliymişsiniz
 • gülümsetmeliymişler

EMIR

emir

 • gülümset
 • gülümsetsin
 • gülümsetelim
 • gülümsetin(iz)
 • gülümsetsinler

ŞART

şart

 • gülümsetsem
 • gülümsetsen
 • gülümsetse
 • gülümsetsek
 • gülümsetseniz
 • gülümsetseler

şimdiki zamanın şartı

 • gülümsetiyorsam
 • gülümsetiyorsan
 • gülümsetiyorsa
 • gülümsetiyorsak
 • gülümsetiyorsanız
 • gülümsetiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • gülümsetirsem
 • gülümsetirsen
 • gülümsetirse
 • gülümsetirsek
 • gülümsetirseniz
 • gülümsetirseler

dili geçmişin şartı

 • gülümsettiysem
 • gülümsettiysen
 • gülümsettiyse
 • gülümsettiysek
 • gülümsettiyseniz
 • gülümsettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • gülümsettmişsem
 • gülümsetmişsen
 • gülümsetmişse
 • gülümsetmişsek
 • gülümsetmişseniz
 • gülümsetmişseler

DILEK

dilek

 • gülümseteyim
 • gülümsetesin
 • gülümsete
 • gülümsetelim
 • gülümsetesiniz
 • gülümseteler

dileğin hikayesi

 • gülümseteydim
 • gülümseteydin
 • gülümseteydi
 • gülümseteydik
 • gülümseteydiniz
 • gülümseteydiler
 

dileğin rivayeti

 • gülümseteymişim
 • gülümseteymişsin
 • gülümseteymiş
 • gülümseteydiler
 • gülümseteymişsiniz
 • gülümseteymişler