PASSO DA QUI
TR.png göstermek

MASTAR

mastar

 • göstermek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • gösteriyorum
 • gösteriyorsun
 • gösteriyor
 • gösteriyoruz
 • gösteriyorsunuz
 • gösteriyorlar

geniş zaman

 • gösteririm
 • gösterirsin
 • gösterir
 • gösteririz
 • gösterirsiniz
 • gösterirler
 

dili geçmiş zaman

 • gösterdim
 • gösterdin
 • gösterdi
 • gösterdik
 • gösterdiniz
 • gösterdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • gösteriyormuşum
 • gösteriyormuşsun
 • gösteriyormuş
 • gösteriyormuşuz
 • gösteriyormuşsunuz
 • gösteriyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • gösterirmişim
 • gösterirmişsin
 • gösterirmiş
 • gösterirmişiz
 • gösterirmişsiniz
 • gösterirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • gösteriyordum
 • gösteriyordun
 • gösteriyordu
 • gösteriyorduk
 • gösteriyordunuz
 • gösteriyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • göstermiştim
 • göstermiştin
 • göstermişti
 • göstermiştik
 • göstermiştiniz
 • göstermiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • göstermişmişim
 • göstermişmişsin
 • göstermişmiş
 • göstermişmişiz
 • göstermişmişiniz
 • göstermişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • göstermiş olacağım
 • göstermiş olacaksın
 • göstermiş olacak
 • göstermiş olacağız
 • göstermiş olacaksınız
 • göstermiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • gösterseydim
 • gösterseydin
 • gösterseydi
 • gösterseydik
 • gösterseydiniz
 • gösterseydiler
 

şartın rivayeti

 • gösterseymişim
 • gösterseymişsin
 • gösterseymiş
 • gösterseymişiz
 • gösterseymişsiniz
 • gösterseymişler

gelecek zaman

 • göstereceğim
 • göstereceksin
 • gösterecek
 • göstereceğiz
 • göstereceksiniz
 • gösterecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • gösterecektim
 • gösterecektin
 • gösterecekti
 • gösterecektik
 • gösterecektiniz
 • gösterecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • gösterecekmişim
 • gösterecekmişsin
 • gösterecekmiş
 • gösterecekmişiz
 • gösterecekmişsiniz
 • gösterecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • göstereceksem
 • göstereceksen
 • gösterecekse
 • göstereceksek
 • gösterecekseniz
 • gösterecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • göstermeliyim
 • göstermelisin
 • göstermeli(dir)
 • göstermeliyiz
 • göstermeliisiniz
 • göstermeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • göstermeliydim
 • göstermeliydin
 • göstermeliydi
 • göstermeliydik
 • göstermeliydiniz
 • göstermeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • göstermeliymişim
 • göstermeliymişsin
 • göstermeliymiş
 • göstermeliymişiz
 • göstermeliymişsiniz
 • göstermeliymişler

EMIR

emir

 • göster
 • göstersin
 • gösterelim
 • gösterin(iz)
 • göstersinler

ŞART

şart

 • göstersem
 • göstersen
 • gösterse
 • göstersek
 • gösterseniz
 • gösterseler

şimdiki zamanın şartı

 • gösteriyorsam
 • gösteriyorsan
 • gösteriyorsa
 • gösteriyorsak
 • gösteriyorsanız
 • gösteriyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • gösterirsem
 • gösterirsen
 • gösterirse
 • gösterirsek
 • gösterirseniz
 • gösterirseler

dili geçmişin şartı

 • gösterdiysem
 • gösterdiysen
 • gösterdiyse
 • gösterdiysek
 • gösterdiyseniz
 • gösterdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • göstermişsem
 • göstermişsen
 • göstermişse
 • göstermişsek
 • göstermişseniz
 • göstermişseler

DILEK

dilek

 • göstereyim
 • gösteresin
 • göstere
 • gösterelim
 • gösteresiniz
 • göstereler

dileğin hikayesi

 • göstereydim
 • göstereydin
 • göstereydi
 • göstereydik
 • göstereydiniz
 • göstereydiler
 

dileğin rivayeti

 • göstereymişim
 • göstereymişsin
 • göstereymiş
 • göstereydiler
 • göstereymişsiniz
 • göstereymişler