PASSO DA QUI
TR.png gidip gelmek

MASTAR

mastar

 • gidip gelmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • gidip geliyorum
 • gidip geliyorsun
 • gidip geliyor
 • gidip geliyoruz
 • gidip geliyorsunuz
 • gidip geliyorlar

geniş zaman

 • gidip gelirim
 • gidip gelirsin
 • gidip gelir
 • gidip geliriz
 • gidip gelirsiniz
 • gidip gelirler
 

dili geçmiş zaman

 • gidip geldim
 • gidip geldin
 • gidip geldi
 • gidip geldik
 • gidip geldiniz
 • gidip geldiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • gidip geliyormuşum
 • gidip geliyormuşsun
 • gidip geliyormuş
 • gidip geliyormuşuz
 • gidip geliyormuşsunuz
 • gidip geliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • gidip gelirmişim
 • gidip gelirmişsin
 • gidip gelirmiş
 • gidip gelirmişiz
 • gidip gelirmişsiniz
 • gidip gelirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • gidip geliyordum
 • gidip geliyordun
 • gidip geliyordu
 • gidip geliyorduk
 • gidip geliyordunuz
 • gidip geliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • gidip gelmiştim
 • gidip gelmiştin
 • gidip gelmişti
 • gidip gelmiştik
 • gidip gelmiştiniz
 • gidip gelmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • gidip gelmişmişim
 • gidip gelmişmişsin
 • gidip gelmişmiş
 • gidip gelmişmişiz
 • gidip gelmişmişiniz
 • gidip gelmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • gidip gelmiş olacağım
 • gidip gelmiş olacaksın
 • gidip gelmiş olacak
 • gidip gelmiş olacağız
 • gidip gelmiş olacaksınız
 • gidip gelmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • gidip gelseydim
 • gidip gelseydin
 • gidip gelseydi
 • gidip gelseydik
 • gidip gelseydiniz
 • gidip gelseydiler
 

şartın rivayeti

 • gidip gelseymişim
 • gidip gelseymişsin
 • gidip gelseymiş
 • gidip gelseymişiz
 • gidip gelseymişsiniz
 • gidip gelseymişler

gelecek zaman

 • gidip geleceğim
 • gidip geleceksin
 • gidip gelecek
 • gidip geleceğiz
 • gidip geleceksiniz
 • gidip gelecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • gidip gelecektim
 • gidip gelecektin
 • gidip gelecekti
 • gidip gelecektik
 • gidip gelecektiniz
 • gidip gelecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • gidip gelecekmişim
 • gidip gelecekmişsin
 • gidip gelecekmiş
 • gidip gelecekmişiz
 • gidip gelecekmişsiniz
 • gidip gelecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • gidip geleceksem
 • gidip geleceksen
 • gidip gelecekse
 • gidip geleceksek
 • gidip gelecekseniz
 • gidip gelecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • gidip gelmeliyim
 • gidip gelmelisin
 • gidip gelmeli(dir)
 • gidip gelmeliyiz
 • gidip gelmeliisiniz
 • gidip gelmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • gidip gelmeliydim
 • gidip gelmeliydin
 • gidip gelmeliydi
 • gidip gelmeliydik
 • gidip gelmeliydiniz
 • gidip gelmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • gidip gelmeliymişim
 • gidip gelmeliymişsin
 • gidip gelmeliymiş
 • gidip gelmeliymişiz
 • gidip gelmeliymişsiniz
 • gidip gelmeliymişler

EMIR

emir

 • gidip gel
 • gidip gelsin
 • gidip gelelim
 • gidip gelin(iz)
 • gidip gelsinler

ŞART

şart

 • gidip gelsem
 • gidip gelsen
 • gidip gelse
 • gidip gelsek
 • gidip gelseniz
 • gidip gelseler

şimdiki zamanın şartı

 • gidip geliyorsam
 • gidip geliyorsan
 • gidip geliyorsa
 • gidip geliyorsak
 • gidip geliyorsanız
 • gidip geliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • gidip gelirsem
 • gidip gelirsen
 • gidip gelirse
 • gidip gelirsek
 • gidip gelirseniz
 • gidip gelirseler

dili geçmişin şartı

 • gidip geldiysem
 • gidip geldiysen
 • gidip geldiyse
 • gidip geldiysek
 • gidip geldiyseniz
 • gidip geldiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • gidip gelmişsem
 • gidip gelmişsen
 • gidip gelmişse
 • gidip gelmişsek
 • gidip gelmişseniz
 • gidip gelmişseler

DILEK

dilek

 • gidip geleyim
 • gidip gelesin
 • gidip gele
 • gidip gelelim
 • gidip gelesiniz
 • gidip geleler

dileğin hikayesi

 • gidip geleydim
 • gidip geleydin
 • gidip geleydi
 • gidip geleydik
 • gidip geleydiniz
 • gidip geleydiler
 

dileğin rivayeti

 • gidip geleymişim
 • gidip geleymişsin
 • gidip geleymiş
 • gidip geleydiler
 • gidip geleymişsiniz
 • gidip geleymişler