PASSO DA QUI
TR.png gezmek

MASTAR

mastar

 • gezmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • geziyorum
 • geziyorsun
 • geziyor
 • geziyoruz
 • geziyorsunuz
 • geziyorlar

geniş zaman

 • gezerim
 • gezersin
 • gezer
 • gezeriz
 • gezersiniz
 • gezerler
 

dili geçmiş zaman

 • gezdim
 • gezdin
 • gezdi
 • gezdik
 • gezdiniz
 • gezdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • geziyormuşum
 • geziyormuşsun
 • geziyormuş
 • geziyormuşuz
 • geziyormuşsunuz
 • geziyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • gezermişim
 • gezermişsin
 • gezermiş
 • gezermişiz
 • gezermişsiniz
 • gezermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • geziyordum
 • geziyordun
 • geziyordu
 • geziyorduk
 • geziyordunuz
 • geziyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • gezmiştim
 • gezmiştin
 • gezmişti
 • gezmiştik
 • gezmiştiniz
 • gezmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • gezmişmişim
 • gezmişmişsin
 • gezmişmiş
 • gezmişmişiz
 • gezmişmişiniz
 • gezmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • gezmiş olacağım
 • gezmiş olacaksın
 • gezmiş olacak
 • gezmiş olacağız
 • gezmiş olacaksınız
 • gezmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • gezseydim
 • gezseydin
 • gezseydi
 • gezseydik
 • gezseydiniz
 • gezseydiler
 

şartın rivayeti

 • gezseymişim
 • gezseymişsin
 • gezseymiş
 • gezseymişiz
 • gezseymişsiniz
 • gezseymişler

gelecek zaman

 • gezeceğim
 • gezeceksin
 • gezecek
 • gezeceğiz
 • gezeceksiniz
 • gezecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • gezecektim
 • gezecektin
 • gezecekti
 • gezecektik
 • gezecektiniz
 • gezecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • gezecekmişim
 • gezecekmişsin
 • gezecekmiş
 • gezecekmişiz
 • gezecekmişsiniz
 • gezecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • gezeceksem
 • gezeceksen
 • gezecekse
 • gezeceksek
 • gezecekseniz
 • gezecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • gezmeliyim
 • gezmelisin
 • gezmeli(dir)
 • gezmeliyiz
 • gezmeliisiniz
 • gezmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • gezmeliydim
 • gezmeliydin
 • gezmeliydi
 • gezmeliydik
 • gezmeliydiniz
 • gezmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • gezmeliymişim
 • gezmeliymişsin
 • gezmeliymiş
 • gezmeliymişiz
 • gezmeliymişsiniz
 • gezmeliymişler

EMIR

emir

 • gez
 • gezsin
 • gezelim
 • gezin(iz)
 • gezsinler

ŞART

şart

 • gezsem
 • gezsen
 • gezse
 • gezsek
 • gezseniz
 • gezseler

şimdiki zamanın şartı

 • geziyorsam
 • geziyorsan
 • geziyorsa
 • geziyorsak
 • geziyorsanız
 • geziyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • gezersem
 • gezersen
 • gezerse
 • gezersek
 • gezerseniz
 • gezerseler

dili geçmişin şartı

 • gezdiysem
 • gezdiysen
 • gezdiyse
 • gezdiysek
 • gezdiyseniz
 • gezdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • gezmişsem
 • gezmişsen
 • gezmişse
 • gezmişsek
 • gezmişseniz
 • gezmişseler

DILEK

dilek

 • gezeyim
 • gezesin
 • geze
 • gezelim
 • gezesiniz
 • gezeler

dileğin hikayesi

 • gezeydim
 • gezeydin
 • gezeydi
 • gezeydik
 • gezeydiniz
 • gezeydiler
 

dileğin rivayeti

 • gezeymişim
 • gezeymişsin
 • gezeymiş
 • gezeydiler
 • gezeymişsiniz
 • gezeymişler