PASSO DA QUI
TR.png geriletmek

MASTAR

mastar

 • geriletmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • geriletiyorum
 • geriletiyorsun
 • geriletiyor
 • geriletiyoruz
 • geriletiyorsunuz
 • geriletiyorlar

geniş zaman

 • geriletirim
 • geriletirsin
 • geriletir
 • geriletiriz
 • geriletirsiniz
 • geriletirler
 

dili geçmiş zaman

 • gerilettim
 • gerilettin
 • geriletti
 • gerilettik
 • gerilettiniz
 • gerilettiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • geriletiyormuşum
 • geriletiyormuşsun
 • geriletiyormuş
 • geriletiyormuşuz
 • geriletiyormuşsunuz
 • geriletiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • geriletirmişim
 • geriletirmişsin
 • geriletirmiş
 • geriletirmişiz
 • geriletirmişsiniz
 • geriletirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • geriletiyordum
 • geriletiyordun
 • geriletiyordu
 • geriletiyorduk
 • geriletiyordunuz
 • geriletiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • geriletmiştim
 • geriletmiştin
 • geriletmişti
 • geriletmiştik
 • geriletmiştiniz
 • geriletmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • geriletmişmişim
 • geriletmişmişsin
 • geriletmişmiş
 • geriletmişmişiz
 • geriletmişmişiniz
 • geriletmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • geriletmiş olacağım
 • geriletmiş olacaksın
 • geriletmiş olacak
 • geriletmiş olacağız
 • geriletmiş olacaksınız
 • geriletmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • geriletseydim
 • geriletseydin
 • geriletseydi
 • geriletseydik
 • geriletseydiniz
 • geriletseydiler
 

şartın rivayeti

 • geriletseymişim
 • geriletseymişsin
 • geriletseymiş
 • geriletseymişiz
 • geriletseymişsiniz
 • geriletseymişler

gelecek zaman

 • gerileteceğim
 • gerileteceksin
 • geriletecek
 • gerileteceğiz
 • gerileteceksiniz
 • geriletecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • geriletecektim
 • geriletecektin
 • geriletecekti
 • geriletecektik
 • geriletecektiniz
 • geriletecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • geriletecekmişim
 • geriletecekmişsin
 • geriletecekmiş
 • geriletecekmişiz
 • geriletecekmişsiniz
 • geriletecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • gerileteceksem
 • gerileteceksen
 • geriletecekse
 • gerileteceksek
 • geriletecekseniz
 • geriletecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • geriletmeliyim
 • geriletmelisin
 • geriletmeli(dir)
 • geriletmeliyiz
 • geriletmeliisiniz
 • geriletmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • geriletmeliydim
 • geriletmeliydin
 • geriletmeliydi
 • geriletmeliydik
 • geriletmeliydiniz
 • geriletmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • geriletmeliymişim
 • geriletmeliymişsin
 • geriletmeliymiş
 • geriletmeliymişiz
 • geriletmeliymişsiniz
 • geriletmeliymişler

EMIR

emir

 • gerilet
 • geriletsin
 • geriletelim
 • geriletin(iz)
 • geriletsinler

ŞART

şart

 • geriletsem
 • geriletsen
 • geriletse
 • geriletsek
 • geriletseniz
 • geriletseler

şimdiki zamanın şartı

 • geriletiyorsam
 • geriletiyorsan
 • geriletiyorsa
 • geriletiyorsak
 • geriletiyorsanız
 • geriletiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • geriletirsem
 • geriletirsen
 • geriletirse
 • geriletirsek
 • geriletirseniz
 • geriletirseler

dili geçmişin şartı

 • gerilettiysem
 • gerilettiysen
 • gerilettiyse
 • gerilettiysek
 • gerilettiyseniz
 • gerilettiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • gerilettmişsem
 • geriletmişsen
 • geriletmişse
 • geriletmişsek
 • geriletmişseniz
 • geriletmişseler

DILEK

dilek

 • gerileteyim
 • geriletesin
 • gerilete
 • geriletelim
 • geriletesiniz
 • gerileteler

dileğin hikayesi

 • gerileteydim
 • gerileteydin
 • gerileteydi
 • gerileteydik
 • gerileteydiniz
 • gerileteydiler
 

dileğin rivayeti

 • gerileteymişim
 • gerileteymişsin
 • gerileteymiş
 • gerileteydiler
 • gerileteymişsiniz
 • gerileteymişler