TR.png ellemek

MASTAR

mastar

 • ellemek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • elliyorum
 • elliyorsun
 • elliyor
 • elliyoruz
 • elliyorsunuz
 • elliyorlar

geniş zaman

 • ellerim
 • ellersin
 • eller
 • elleriz
 • ellersiniz
 • ellerler
 

dili geçmiş zaman

 • elledim
 • elledin
 • elledi
 • elledik
 • ellediniz
 • ellediler

şimdiki zamanın rivayeti

 • elliyormuşum
 • elliyormuşsun
 • elliyormuş
 • elliyormuşuz
 • elliyormuşsunuz
 • elliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ellermişim
 • ellermişsin
 • ellermiş
 • ellermişiz
 • ellermişsiniz
 • ellermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • elliyordum
 • elliyordun
 • elliyordu
 • elliyorduk
 • elliyordunuz
 • elliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ellemiştim
 • ellemiştin
 • ellemişti
 • ellemiştik
 • ellemiştiniz
 • ellemiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ellemişmişim
 • ellemişmişsin
 • ellemişmiş
 • ellemişmişiz
 • ellemişmişiniz
 • ellemişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ellemiş olacağım
 • ellemiş olacaksın
 • ellemiş olacak
 • ellemiş olacağız
 • ellemiş olacaksınız
 • ellemiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • elleseydim
 • elleseydin
 • elleseydi
 • elleseydik
 • elleseydiniz
 • elleseydiler
 

şartın rivayeti

 • elleseymişim
 • elleseymişsin
 • elleseymiş
 • elleseymişiz
 • elleseymişsiniz
 • elleseymişler

gelecek zaman

 • elleyeceğim
 • elleyeceksin
 • elleyecek
 • elleyeceğiz
 • elleyeceksiniz
 • elleyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • elleyecektim
 • elleyecektin
 • elleyecekti
 • elleyecektik
 • elleyecektiniz
 • elleyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • elleyecekmişim
 • elleyecekmişsin
 • elleyecekmiş
 • elleyecekmişiz
 • elleyecekmişsiniz
 • elleyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • elleyeceksem
 • elleyeceksen
 • elleyecekse
 • elleyeceksek
 • elleyecekseniz
 • elleyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ellemeliyim
 • ellemelisin
 • ellemeli(dir)
 • ellemeliyiz
 • ellemeliisiniz
 • ellemeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ellemeliydim
 • ellemeliydin
 • ellemeliydi
 • ellemeliydik
 • ellemeliydiniz
 • ellemeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ellemeliymişim
 • ellemeliymişsin
 • ellemeliymiş
 • ellemeliymişiz
 • ellemeliymişsiniz
 • ellemeliymişler

EMIR

emir

 • elle
 • ellesin
 • elleyelim
 • elleyin(iz)
 • ellesinler

ŞART

şart

 • ellesem
 • ellesen
 • ellese
 • ellesek
 • elleseniz
 • elleseler

şimdiki zamanın şartı

 • elliyorsam
 • elliyorsan
 • elliyorsa
 • elliyorsak
 • elliyorsanız
 • elliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ellersem
 • elleirsen
 • ellerse
 • ellersek
 • ellerseniz
 • ellerseler

dili geçmişin şartı

 • ellediysem
 • ellediysen
 • ellediyse
 • ellediysek
 • ellediyseniz
 • ellediyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ellemişsem
 • ellemişsen
 • ellemişse
 • ellemişsek
 • ellemişseniz
 • ellemişseler

DILEK

dilek

 • elleyeyim
 • elleyesin
 • elleye
 • elleyelim
 • elleyesiniz
 • elleyeler

dileğin hikayesi

 • elleyeydim
 • elleyeydin
 • elleyeydi
 • elleyeydik
 • elleyeydiniz
 • elleyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • elleyeymişim
 • elleyeymişsin
 • elleyeymiş
 • elleyeydiler
 • elleyeymişsiniz
 • elleyeymişler