TR.png emmek

MASTAR

mastar

 • emmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • emiyorum
 • emiyorsun
 • emiyor
 • emiyoruz
 • emiyorsunuz
 • emiyorlar

geniş zaman

 • emerim
 • emersin
 • emer
 • emeriz
 • emersiniz
 • emerler
 

dili geçmiş zaman

 • emdim
 • emdin
 • emdi
 • emdik
 • emdiniz
 • emdiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • emiyormuşum
 • emiyormuşsun
 • emiyormuş
 • emiyormuşuz
 • emiyormuşsunuz
 • emiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • emermişim
 • emermişsin
 • emermiş
 • emermişiz
 • emermişsiniz
 • emermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • emiyordum
 • emiyordun
 • emiyordu
 • emiyorduk
 • emiyordunuz
 • emiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • emmiştim
 • emmiştin
 • emmişti
 • emmiştik
 • emmiştiniz
 • emmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • emmişmişim
 • emmişmişsin
 • emmişmiş
 • emmişmişiz
 • emmişmişiniz
 • emmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • emmiş olacağım
 • emmiş olacaksın
 • emmiş olacak
 • emmiş olacağız
 • emmiş olacaksınız
 • emmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • emseydim
 • emseydin
 • emseydi
 • emseydik
 • emseydiniz
 • emseydiler
 

şartın rivayeti

 • emseymişim
 • emseymişsin
 • emseymiş
 • emseymişiz
 • emseymişsiniz
 • emseymişler

gelecek zaman

 • emeceğim
 • emeceksin
 • emecek
 • emeceğiz
 • emeceksiniz
 • emecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • emecektim
 • emecektin
 • emecekti
 • emecektik
 • emecektiniz
 • emecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • emecekmişim
 • emecekmişsin
 • emecekmiş
 • emecekmişiz
 • emecekmişsiniz
 • emecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • emeceksem
 • emeceksen
 • emecekse
 • emeceksek
 • emecekseniz
 • emecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • emmeliyim
 • emmelisin
 • emmeli(dir)
 • emmeliyiz
 • emmeliisiniz
 • emmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • emmeliydim
 • emmeliydin
 • emmeliydi
 • emmeliydik
 • emmeliydiniz
 • emmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • emmeliymişim
 • emmeliymişsin
 • emmeliymiş
 • emmeliymişiz
 • emmeliymişsiniz
 • emmeliymişler

EMIR

emir

 • em
 • emsin
 • emelim
 • emin(iz)
 • emsinler

ŞART

şart

 • emsem
 • emsen
 • emse
 • emsek
 • emseniz
 • emseler

şimdiki zamanın şartı

 • emiyorsam
 • emiyorsan
 • emiyorsa
 • emiyorsak
 • emiyorsanız
 • emiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • emersem
 • emersen
 • emerse
 • emersek
 • emerseniz
 • emerseler

dili geçmişin şartı

 • emdiysem
 • emdiysen
 • emdiyse
 • emdiysek
 • emdiyseniz
 • emdiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • emmişsem
 • emmişsen
 • emmişse
 • emmişsek
 • emmişseniz
 • emmişseler

DILEK

dilek

 • emeyim
 • emesin
 • eme
 • emelim
 • emesiniz
 • emeler

dileğin hikayesi

 • emeydim
 • emeydin
 • emeydi
 • emeydik
 • emeydiniz
 • emeydiler
 

dileğin rivayeti

 • emeymişim
 • emeymişsin
 • emeymiş
 • emeydiler
 • emeymişsiniz
 • emeymişler