TR.png eskimek

MASTAR

mastar

 • eskimek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • eskiyorum
 • eskiyorsun
 • eskiyor
 • eskiyoruz
 • eskiyorsunuz
 • eskiyorlar

geniş zaman

 • eskirim
 • eskirsin
 • eskir
 • eskiriz
 • eskirsiniz
 • eskirler
 

dili geçmiş zaman

 • eskidim
 • eskidin
 • eskidi
 • eskidik
 • eskidiniz
 • eskidiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • eskiyormuşum
 • eskiyormuşsun
 • eskiyormuş
 • eskiyormuşuz
 • eskiyormuşsunuz
 • eskiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • eskirmişim
 • eskirmişsin
 • eskirmiş
 • eskirmişiz
 • eskirmişsiniz
 • eskirmişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • eskiyordum
 • eskiyordun
 • eskiyordu
 • eskiyorduk
 • eskiyordunuz
 • eskiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • eskimiştim
 • eskimiştin
 • eskimişti
 • eskimiştik
 • eskimiştiniz
 • eskimiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • eskimişmişim
 • eskimişmişsin
 • eskimişmiş
 • eskimişmişiz
 • eskimişmişiniz
 • eskimişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • eskimiş olacağım
 • eskimiş olacaksın
 • eskimiş olacak
 • eskimiş olacağız
 • eskimiş olacaksınız
 • eskimiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • eskiseydim
 • eskiseydin
 • eskiseydi
 • eskiseydik
 • eskiseydiniz
 • eskiseydiler
 

şartın rivayeti

 • eskiseymişim
 • eskiseymişsin
 • eskiseymiş
 • eskiseymişiz
 • eskiseymişsiniz
 • eskiseymişler

gelecek zaman

 • eskiyeceğim
 • eskiyeceksin
 • eskiyecek
 • eskiyeceğiz
 • eskiyeceksiniz
 • eskiyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • eskiyecektim
 • eskiyecektin
 • eskiyecekti
 • eskiyecektik
 • eskiyecektiniz
 • eskiyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • eskiyecekmişim
 • eskiyecekmişsin
 • eskiyecekmiş
 • eskiyecekmişiz
 • eskiyecekmişsiniz
 • eskiyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • eskiyeceksem
 • eskiyeceksen
 • eskiyecekse
 • eskiyeceksek
 • eskiyecekseniz
 • eskiyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • eskimeliyim
 • eskimelisin
 • eskimeli(dir)
 • eskimeliyiz
 • eskimeliisiniz
 • eskimeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • eskimeliydim
 • eskimeliydin
 • eskimeliydi
 • eskimeliydik
 • eskimeliydiniz
 • eskimeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • eskimeliymişim
 • eskimeliymişsin
 • eskimeliymiş
 • eskimeliymişiz
 • eskimeliymişsiniz
 • eskimeliymişler

EMIR

emir

 • eski
 • eskisin
 • eskiyelim
 • eskiyin(iz)
 • eskisinler

ŞART

şart

 • eskisem
 • eskisen
 • eskise
 • eskisek
 • eskiseniz
 • eskiseler

şimdiki zamanın şartı

 • eskiyorsam
 • eskiyorsan
 • eskiyorsa
 • eskiyorsak
 • eskiyorsanız
 • eskiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • eskirsem
 • eskirsen
 • eskirse
 • eskirsek
 • eskirseniz
 • eskirseler

dili geçmişin şartı

 • eskidiysem
 • eskidiysen
 • eskidiyse
 • eskidiysek
 • eskidiyseniz
 • eskidiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • eskimişsem
 • eskimişsen
 • eskimişse
 • eskimişsek
 • eskimişseniz
 • eskimişseler

DILEK

dilek

 • eskiyeyim
 • eskiyesin
 • eskiye
 • eskiyelim
 • eskiyesiniz
 • eskiyeler

dileğin hikayesi

 • eskiyeydim
 • eskiyeydin
 • eskiyeydi
 • eskiyeydik
 • eskiyeydiniz
 • eskiyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • eskiyeymişim
 • eskiyeymişsin
 • eskiyeymiş
 • eskiyeydiler
 • eskiyeymişsiniz
 • eskiyeymişler