TR.png eylemek

MASTAR

mastar

 • eylemek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • eyliyorum
 • eyliyorsun
 • eyliyor
 • eyliyoruz
 • eyliyorsunuz
 • eyliyorlar

geniş zaman

 • eylerim
 • eylersin
 • eyler
 • eyleriz
 • eylersiniz
 • eylerler
 

dili geçmiş zaman

 • eyledim
 • eyledin
 • eyledi
 • eyledik
 • eylediniz
 • eylediler

şimdiki zamanın rivayeti

 • eyliyormuşum
 • eyliyormuşsun
 • eyliyormuş
 • eyliyormuşuz
 • eyliyormuşsunuz
 • eyliyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • eylermişim
 • eylermişsin
 • eylermiş
 • eylermişiz
 • eylermişsiniz
 • eylermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • eyliyordum
 • eyliyordun
 • eyliyordu
 • eyliyorduk
 • eyliyordunuz
 • eyliyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • eylemiştim
 • eylemiştin
 • eylemişti
 • eylemiştik
 • eylemiştiniz
 • eylemiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • eylemişmişim
 • eylemişmişsin
 • eylemişmiş
 • eylemişmişiz
 • eylemişmişiniz
 • eylemişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • eylemiş olacağım
 • eylemiş olacaksın
 • eylemiş olacak
 • eylemiş olacağız
 • eylemiş olacaksınız
 • eylemiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • eyleseydim
 • eyleseydin
 • eyleseydi
 • eyleseydik
 • eyleseydiniz
 • eyleseydiler
 

şartın rivayeti

 • eyleseymişim
 • eyleseymişsin
 • eyleseymiş
 • eyleseymişiz
 • eyleseymişsiniz
 • eyleseymişler

gelecek zaman

 • eyleyeceğim
 • eyleyeceksin
 • eyleyecek
 • eyleyeceğiz
 • eyleyeceksiniz
 • eyleyecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • eyleyecektim
 • eyleyecektin
 • eyleyecekti
 • eyleyecektik
 • eyleyecektiniz
 • eyleyecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • eyleyecekmişim
 • eyleyecekmişsin
 • eyleyecekmiş
 • eyleyecekmişiz
 • eyleyecekmişsiniz
 • eyleyecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • eyleyeceksem
 • eyleyeceksen
 • eyleyecekse
 • eyleyeceksek
 • eyleyecekseniz
 • eyleyecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • eylemeliyim
 • eylemelisin
 • eylemeli(dir)
 • eylemeliyiz
 • eylemeliisiniz
 • eylemeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • eylemeliydim
 • eylemeliydin
 • eylemeliydi
 • eylemeliydik
 • eylemeliydiniz
 • eylemeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • eylemeliymişim
 • eylemeliymişsin
 • eylemeliymiş
 • eylemeliymişiz
 • eylemeliymişsiniz
 • eylemeliymişler

EMIR

emir

 • eyle
 • eylesin
 • eyleyelim
 • eyleyin(iz)
 • eylesinler

ŞART

şart

 • eylesem
 • eylesen
 • eylese
 • eylesek
 • eyleseniz
 • eyleseler

şimdiki zamanın şartı

 • eyliyorsam
 • eyliyorsan
 • eyliyorsa
 • eyliyorsak
 • eyliyorsanız
 • eyliyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • eylersem
 • eylersen
 • eylerse
 • eylersek
 • eylerseniz
 • eylerseler

dili geçmişin şartı

 • eylediysem
 • eylediysen
 • eylediyse
 • eylediysek
 • eylediyseniz
 • eylediyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • eylemişsem
 • eylemişsen
 • eylemişse
 • eylemişsek
 • eylemişseniz
 • eylemişseler

DILEK

dilek

 • eyleyeyim
 • eyleyesin
 • eyleye
 • eyleyelim
 • eyleyesiniz
 • eyleyeler

dileğin hikayesi

 • eyleyeydim
 • eyleyeydin
 • eyleyeydi
 • eyleyeydik
 • eyleyeydiniz
 • eyleyeydiler
 

dileğin rivayeti

 • eyleyeymişim
 • eyleyeymişsin
 • eyleyeymiş
 • eyleyeydiler
 • eyleyeymişsiniz
 • eyleyeymişler