TR.png ezip geçmek

MASTAR

mastar

 • ezip geçmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ezip geçiyorum
 • ezip geçiyorsun
 • ezip geçiyor
 • ezip geçiyoruz
 • ezip geçiyorsunuz
 • ezip geçiyorlar

geniş zaman

 • ezip geçerim
 • ezip geçersin
 • ezip geçer
 • ezip geçeriz
 • ezip geçersiniz
 • ezip geçerler
 

dili geçmiş zaman

 • ezip geçtim
 • ezip geçtin
 • ezip geçti
 • ezip geçtik
 • ezip geçtiniz
 • ezip geçtiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • ezip geçiyormuşum
 • ezip geçiyormuşsun
 • ezip geçiyormuş
 • ezip geçiyormuşuz
 • ezip geçiyormuşsunuz
 • ezip geçiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ezip geçermişim
 • ezip geçermişsin
 • ezip geçermiş
 • ezip geçermişiz
 • ezip geçermişsiniz
 • ezip geçermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • ezip geçiyordum
 • ezip geçiyordun
 • ezip geçiyordu
 • ezip geçiyorduk
 • ezip geçiyordunuz
 • ezip geçiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ezip geçmiştim
 • ezip geçmiştin
 • ezip geçmişti
 • ezip geçmiştik
 • ezip geçmiştiniz
 • ezip geçmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ezip geçmişmişim
 • ezip geçmişmişsin
 • ezip geçmişmiş
 • ezip geçmişmişiz
 • ezip geçmişmişiniz
 • ezip geçmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ezip geçmiş olacağım
 • ezip geçmiş olacaksın
 • ezip geçmiş olacak
 • ezip geçmiş olacağız
 • ezip geçmiş olacaksınız
 • ezip geçmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ezip geçseydim
 • ezip geçseydin
 • ezip geçseydi
 • ezip geçseydik
 • ezip geçseydiniz
 • ezip geçseydiler
 

şartın rivayeti

 • ezip geçseymişim
 • ezip geçseymişsin
 • ezip geçseymiş
 • ezip geçseymişiz
 • ezip geçseymişsiniz
 • ezip geçseymişler

gelecek zaman

 • ezip geçeceğim
 • ezip geçeceksin
 • ezip geçecek
 • ezip geçeceğiz
 • ezip geçeceksiniz
 • ezip geçecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ezip geçecektim
 • ezip geçecektin
 • ezip geçecekti
 • ezip geçecektik
 • ezip geçecektiniz
 • ezip geçecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • ezip geçecekmişim
 • ezip geçecekmişsin
 • ezip geçecekmiş
 • ezip geçecekmişiz
 • ezip geçecekmişsiniz
 • ezip geçecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ezip geçeceksem
 • ezip geçeceksen
 • ezip geçecekse
 • ezip geçeceksek
 • ezip geçecekseniz
 • ezip geçecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ezip geçmeliyim
 • ezip geçmelisin
 • ezip geçmeli(dir)
 • ezip geçmeliyiz
 • ezip geçmeliisiniz
 • ezip geçmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ezip geçmeliydim
 • ezip geçmeliydin
 • ezip geçmeliydi
 • ezip geçmeliydik
 • ezip geçmeliydiniz
 • ezip geçmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ezip geçmeliymişim
 • ezip geçmeliymişsin
 • ezip geçmeliymiş
 • ezip geçmeliymişiz
 • ezip geçmeliymişsiniz
 • ezip geçmeliymişler

EMIR

emir

 • ezip geç
 • ezip geçsin
 • ezip geçelim
 • ezip geçin(iz)
 • ezip geçsinler

ŞART

şart

 • ezip geçsem
 • ezip geçsen
 • ezip geçse
 • ezip geçsek
 • ezip geçseniz
 • ezip geçseler

şimdiki zamanın şartı

 • ezip geçiyorsam
 • ezip geçiyorsan
 • ezip geçiyorsa
 • ezip geçiyorsak
 • ezip geçiyorsanız
 • ezip geçiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ezip geçersem
 • ezip geçersen
 • ezip geçerse
 • ezip geçersek
 • ezip geçerseniz
 • ezip geçerseler

dili geçmişin şartı

 • ezip geçtiysem
 • ezip geçtiysen
 • ezip geçtiyse
 • ezip geçtiysek
 • ezip geçtiyseniz
 • ezip geçtiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ezip geçmişsem
 • ezip geçmişsen
 • ezip geçmişse
 • ezip geçmişsek
 • ezip geçmişseniz
 • ezip geçmişseler

DILEK

dilek

 • ezip geçeyim
 • ezip geçesin
 • ezip geçe
 • ezip geçelim
 • ezip geçesiniz
 • ezip geçeler

dileğin hikayesi

 • ezip geçeydim
 • ezip geçeydin
 • ezip geçeydi
 • ezip geçeydik
 • ezip geçeydiniz
 • ezip geçeydiler
 

dileğin rivayeti

 • ezip geçeymişim
 • ezip geçeymişsin
 • ezip geçeymiş
 • ezip geçeydiler
 • ezip geçeymişsiniz
 • ezip geçeymişler