TR.png ekmek

MASTAR

mastar

 • ekmek

BILDIRME

şimdiki zaman

 • ekiyorum
 • ekiyorsun
 • ekiyor
 • ekiyoruz
 • ekiyorsunuz
 • ekiyorlar

geniş zaman

 • ekerim
 • ekersin
 • eker
 • ekeriz
 • ekersiniz
 • ekerler
 

dili geçmiş zaman

 • ektim
 • ektin
 • ekti
 • ektik
 • ektiniz
 • ektiler

şimdiki zamanın rivayeti

 • ekiyormuşum
 • ekiyormuşsun
 • ekiyormuş
 • ekiyormuşuz
 • ekiyormuşsunuz
 • ekiyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • ekermişim
 • ekermişsin
 • ekermiş
 • ekermişiz
 • ekermişsiniz
 • ekermişler

şimdiki zamanın hikayesi

 • ekiyordum
 • ekiyordun
 • ekiyordu
 • ekiyorduk
 • ekiyordunuz
 • ekiyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • ekmiştim
 • ekmiştin
 • ekmişti
 • ekmiştik
 • ekmiştiniz
 • ekmiştiler

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • ekmişmişim
 • ekmişmişsin
 • ekmişmiş
 • ekmişmişiz
 • ekmişmişiniz
 • ekmişmişler
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • ekmiş olacağım
 • ekmiş olacaksın
 • ekmiş olacak
 • ekmiş olacağız
 • ekmiş olacaksınız
 • ekmiş olacaklar

şartın hikayesi
 

 • ekseydim
 • ekseydin
 • ekseydi
 • ekseydik
 • ekseydiniz
 • ekseydiler
 

şartın rivayeti

 • ekseymişim
 • ekseymişsin
 • ekseymiş
 • ekseymişiz
 • ekseymişsiniz
 • ekseymişler

gelecek zaman

 • ekeceğim
 • ekeceksin
 • ekecek
 • ekeceğiz
 • ekeceksiniz
 • ekecekler
 

gelecek zamanın hikayesi

 • ekecektim
 • ekecektin
 • ekecekti
 • ekecektik
 • ekecektiniz
 • ekecektiler

gelecek zamanın rivayeti

 • ekecekmişim
 • ekecekmişsin
 • ekecekmiş
 • ekecekmişiz
 • ekecekmişsiniz
 • ekecekmişler
 

gelecek zamanın şartı

 • ekeceksem
 • ekeceksen
 • ekecekse
 • ekeceksek
 • ekecekseniz
 • ekecekseler

GEREKLILIK

gereklilik

 • ekmeliyim
 • ekmelisin
 • ekmeli(dir)
 • ekmeliyiz
 • ekmeliisiniz
 • ekmeli(dir)ler

gerekliliğin hikayesi

 • ekmeliydim
 • ekmeliydin
 • ekmeliydi
 • ekmeliydik
 • ekmeliydiniz
 • ekmeliydiler
 

gerekliliğin rivayeti

 • ekmeliymişim
 • ekmeliymişsin
 • ekmeliymiş
 • ekmeliymişiz
 • ekmeliymişsiniz
 • ekmeliymişler

EMIR

emir

 • ek
 • eksin
 • ekelim
 • ekin(iz)
 • eksinler

ŞART

şart

 • eksem
 • eksen
 • ekse
 • eksek
 • ekseniz
 • ekseler

şimdiki zamanın şartı

 • ekiyorsam
 • ekiyorsan
 • ekiyorsa
 • ekiyorsak
 • ekiyorsanız
 • ekiyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • ekersem
 • ekersen
 • ekerse
 • ekersek
 • ekerseniz
 • ekerseler

dili geçmişin şartı

 • ektiysem
 • ektiysen
 • ektiyse
 • ektiysek
 • ektiyseniz
 • ektiyseler
 

mişli geçmişin şartı

 • ekmişsem
 • ekmişsen
 • ekmişse
 • ekmişsek
 • ekmişseniz
 • ekmişseler

DILEK

dilek

 • ekeyim
 • ekesin
 • eke
 • ekelim
 • ekesiniz
 • ekeler

dileğin hikayesi

 • ekeydim
 • ekeydin
 • ekeydi
 • ekeydik
 • ekeydiniz
 • ekeydiler
 

dileğin rivayeti

 • ekeymişim
 • ekeymişsin
 • ekeymiş
 • ekeydiler
 • ekeymişsiniz
 • ekeymişler