TR.png iyonlaştırmak

MASTAR

mastar

 • iyonlaştırmak

BILDIRME

şimdiki zaman

 • iyonlaştırıyorum
 • iyonlaştırıyorsun
 • iyonlaştırıyor
 • iyonlaştırıyoruz
 • iyonlaştırıyorsunuz
 • iyonlaştırıyorlar

geniş zaman

 • iyonlaştırırım
 • iyonlaştırırsın
 • iyonlaştırır
 • iyonlaştırırız
 • iyonlaştırırsınız
 • iyonlaştırırlar
 

dili geçmiş zaman

 • iyonlaştırdım
 • iyonlaştırdın
 • iyonlaştırdı
 • iyonlaştırdık
 • iyonlaştırdınız
 • iyonlaştırdılar

şimdiki zamanın rivayeti

 • iyonlaştırıyormuşum
 • iyonlaştırıyormuşsun
 • iyonlaştırıyormuş
 • iyonlaştırıyormuşuz
 • iyonlaştırıyormuşsunuz
 • iyonlaştırıyormuşlar
 

geniş zamanın rivayeti

 • iyonlaştırırmışım
 • iyonlaştırırmışsın
 • iyonlaştırırmış
 • iyonlaştırırmışız
 • iyonlaştırırmışsınız
 • iyonlaştırırmışlar

şimdiki zamanın hikayesi

 • iyonlaştırıyordum
 • iyonlaştırıyordun
 • iyonlaştırıyordu
 • iyonlaştırıyorduk
 • iyonlaştırıyordunuz
 • iyonlaştırıyordular
 

mişli geçmiş zamanın hikayesi

 • iyonlaştırmıştım
 • iyonlaştırmıştın
 • iyonlaştırmıştı
 • iyonlaştırmıştık
 • iyonlaştırmıştınız
 • iyonlaştırmıştılar

mişli geçmiş zamanın rivayeti

 • iyonlaştırmışmışım
 • iyonlaştırmışmışsın
 • iyonlaştırmışmış
 • iyonlaştırmışmışız
 • iyonlaştırmışmışınız
 • iyonlaştırmışmışlar
 

mişli geçmiş zamanın geleceği

 • iyonlaştırmış olacağım
 • iyonlaştırmış olacaksın
 • iyonlaştırmış olacak
 • iyonlaştırmış olacağız
 • iyonlaştırmış olacaksınız
 • iyonlaştırmış olacaklar

şartın hikayesi
 

 • iyonlaştırsaydım
 • iyonlaştırsaydın
 • iyonlaştırsaydı
 • iyonlaştırsaydık
 • iyonlaştırsaydınız
 • iyonlaştırsaydılar
 

şartın rivayeti

 • iyonlaştırsaymışım
 • iyonlaştırsaymışsın
 • iyonlaştırsaymış
 • iyonlaştırsaymışız
 • iyonlaştırsaymışsınız
 • iyonlaştırsaymışlar

gelecek zaman

 • iyonlaştıracağım
 • iyonlaştıracaksın
 • iyonlaştıracak
 • iyonlaştıracağız
 • iyonlaştıracaksınız
 • iyonlaştıracaklar
 

gelecek zamanın hikayesi

 • iyonlaştıracaktım
 • iyonlaştıracaktın
 • iyonlaştıracaktı
 • iyonlaştıracaktık
 • iyonlaştıracaktınız
 • iyonlaştıracaktılar

gelecek zamanın rivayeti

 • iyonlaştıracakmışım
 • iyonlaştıracakmışsın
 • iyonlaştıracakmış
 • iyonlaştıracakmışız
 • iyonlaştıracakmışsınız
 • iyonlaştıracakmışlar
 

gelecek zamanın şartı

 • iyonlaştıracaksam
 • iyonlaştıracaksan
 • iyonlaştıracaksa
 • iyonlaştıracaksak
 • iyonlaştıracaksanız
 • iyonlaştıracaksalar

GEREKLILIK

gereklilik

 • iyonlaştırmalıyım
 • iyonlaştırmalısın
 • iyonlaştırmalı(dır)
 • iyonlaştırmalıyız
 • iyonlaştırmalısınız
 • iyonlaştırmalı(dır)lar

gerekliliğin hikayesi

 • iyonlaştırmalıydım
 • iyonlaştırmalıydın
 • iyonlaştırmalıydı
 • iyonlaştırmalıydık
 • iyonlaştırmalıydınız
 • iyonlaştırmalıydılar
 

gerekliliğin rivayeti

 • iyonlaştırmalıymışım
 • iyonlaştırmalıymışsın
 • iyonlaştırmalıymış
 • iyonlaştırmalıymışız
 • iyonlaştırmalıymışsınız
 • iyonlaştırmalıymışlar

EMIR

emir

 • iyonlaştır
 • iyonlaştırsın
 • iyonlaştıralım
 • iyonlaştırın(z)
 • iyonlaştırsınlar

ŞART

şart

 • iyonlaştırsam
 • iyonlaştırsan
 • iyonlaştırsa
 • iyonlaştırsak
 • iyonlaştırsanız
 • iyonlaştırsalar

şimdiki zamanın şartı

 • iyonlaştırıyorsam
 • iyonlaştırıyorsan
 • iyonlaştırıyorsa
 • iyonlaştırıyorsak
 • iyonlaştırıyorsaniz
 • iyonlaştırıyorlarsa
 

geniş zamanın şartı

 • iyonlaştırırsam
 • iyonlaştırırsan
 • iyonlaştırırsa
 • iyonlaştırırsak
 • iyonlaştırırsanız
 • iyonlaştırırsalar

dili geçmişin şartı

 • iyonlaştırdıysam
 • iyonlaştırdıysan
 • iyonlaştırdıysa
 • iyonlaştırdıysak
 • iyonlaştırdıysanız
 • iyonlaştırdıysalar
 

mişli geçmişin şartı

 • iyonlaştırmışsam
 • iyonlaştırmışsan
 • iyonlaştırmışsa
 • iyonlaştırmışsak
 • iyonlaştırmışsanız
 • iyonlaştırmışsalar

DILEK

dilek

 • iyonlaştırayım
 • iyonlaştırasın
 • iyonlaştıra
 • iyonlaştıralım
 • iyonlaştırasınız
 • iyonlaştıralar

dileğin hikayesi

 • iyonlaştıraydım
 • iyonlaştıraydın
 • iyonlaştıraydı
 • iyonlaştıraydık
 • iyonlaştıraydınız
 • iyonlaştıraydılar
 

dileğin rivayeti

 • iyonlaştıraymışım
 • iyonlaştıraymışsın
 • iyonlaştıraymış
 • iyonlaştıraydılar
 • iyonlaştıraymışsınız
 • iyonlaştıraymışlar